19 n 26 Volkshuisvesting, alsmede ten gevolge van het over plaatsen van de fotografische afdeling van de Gemeen telijke Woningdienst naar de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling verhoogd met onderscheidenlijk f 8.777,43 en f 5.250, --- =|--~— Het aanvankelijk bij de inzending van de begroting voor ontvangsten en uitgaven geraamde bedrag wegens aanleg en uitbreiding ad f 19.000,werd in verband met het inbrengen van bezittingen als gevolg van de li quidatie van de v.m. Dienst der Stadsontwikkeling en VERSLAG WEDEROPBOUW EN STADSONTWIKKELING. Omschrijving. I ƒ33.027,43 ƒ15.026,60 ƒ18.000,83 ƒ14.027,43 19.000,— II 313,15 3.313,15 3.313,15 3.000 ƒ18.339,75 ƒ18.000,83 ƒ36.340.58 313,15 ƒ33.027.43 ƒ15.026,60 ƒ18.000,83 I 3.000,— 313,15 3.313,15 3.313,15 99 ƒ36.340,58 ƒ18.339,75 313,15 ƒ18.000,83 kapitaalsontvangsten en -uitgaven. III. uitbreiding”. Totale raming. 'I Omschrijving. 500, ƒ33.027,43 ƒ19.000,— ƒ14.027,43 ƒ15.026,60 ƒ18.000,83 3.371,14 5, Meubilair Kantoormachines Vervoermiddelen Instrumenten Onvoorzien Door afschrijving op activa vrijge komen middelen I Inkomsten. Ontvangsten voor aanleg en uit breiding Uitgaven. Aanleg en uitbreiding Oorspronkelijke raming. Totale raming. De administrateur, F. C. H. Böhmermann. Over te brengen naar nieuwe dienst. Uitkomsten 1951. Uitkomsten 1951. 400,— 72,18 10.259,11 75,— 7.000,— 2.500,— 9.000,— ƒ22.000,— ƒ14.027,43 Reeds goed gekeurde wijzigingen. Over te brengen naar nieuwe dienst. Reeds goedgekeurde wijzigingen. f 4.603,29 11,— 9.000,— 3.961,54 425,— Toelichting op de rekening van II. Rekening van Aflossing aan de Gemeente op het in de dienst geinvesteerde kapitaal Voorgestelde wijziging. ƒ19.000,— ƒ14.027,43 Specificatie „Aanleg en Gezien De hoofddirecteur F. Bakker Schut. ƒ10.371,14 2.900,— 9.072,18 10.259,11 425,— kapitaalsontvangsten en -uitgaven. Oorspronkelijke I raming. 5.767,85 2.889,— 72.18 6.297,57 ƒ22.000,— ƒ14.027,43

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 297