I Jl o I 1 s ij 'j I 1 i|- 19 s Oh ■I 1! 5 s 5 g o 5 S - 5 8 3 8 ■J 32 s te 3 5 8 3 a 3 a vi E 5 5 «X CM s© X CM X E S3 5 s 5 §.8> 8 cQ Is ~.S2 5 c 8 •g sj £525^ ürh a> o> a> £5 o 85SSS C*0 Tt Os s© Os r-‘ cm’ os m cm »s -I 5^25 2^8 i E is|o b BSièS B^só 1 5 5 5 S •?2 s& 8 S -| -c s> - g) 2 S •8 c 2 o •2 H 5 <J q u; ■5 t £-5 -8 2-5 I g 8 g 5 S-S a t :la t .sa -e 5 5 5 5 VERSLAG WEDEROPBOUW EN STADSONTWIKKELING. os r R Zn Os x, Os O\ 27 CC B o o 6 <A £L r*0 C*~! co CM cc cm oo cm E 8 Q u- B a »ri O' -b E u Q \C -g E o 'i O O *E u o Q co ai o. JÊ <T- CC VO SO R 8>S O'. cm CM 00 CS n N <L> O o 00 jg 5 2 O CC a> c E O 00 75 s I iZ MO V> 00 CM 't r- r- m O\ w» tT CM R trs s© s©" Mg CM CM oo Os as" o •n «n co" WO MO xt 00 'Z oo g P1 C$ CM <Z as" oo cZ 00 «3 O r- MO MO" CM" CM MO X oo’ MO R 4) {0 mo os as '*-> R rt cn c* Tt" x CM CM m m as r- cm MO CM •o g tö Os" £3 V) e <D s s C/3 o N hs-^ S oo «ri oo" as" s© -.qRs: <S-V R R R O «3 05 - 0-2? R R R R 5" V =Ï3 s©’ R R •CS I CM «ZS I tt" r-' *rT <0 r- <M CM MO có R R n G S8 Q C C Q 4) o x: •5 g ^2 2 .o s: M) u - 8 3 8 00 05 p H BO .S; Q U. 4» E 40 Q 0: co <z I c ei 5 -o- 5 8 5 J» M J C g>« 2-=5 O g c ..-28 «5 4) czs C 4) 111 - -S-S-B c Q 8 5 •2 in Or 5 j $j 2 8 Q -E c -g «5 c :z? a> g a -c-i 4> c« i!L r*0 •- Or S 2 5 c 2 t 2 8 f 8 U 8 t g S E P -K. b CZ< Q< Q ■Z' c/5 fll r- c S .2 O. ■o u r s rrt 2 o. C tZ2 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 298