19 29 VERSLAG WEDEROPBOUW EN STADSONTWIKKELING. VI. KAPITAALSTAAT, Vermindering van dit kapitaal wegens afschrijvingen in 1951 3.243,15 ƒ40.790,78 Vermindering van dit kapitaal wegens extra aflossing 70,— Kapitaal volgens de balans per 31 December 1951 ƒ40.720,78 Kapitaal volgens de balans per 31 December 1950 Vermeerdering van dit kapitaal wegens aanschaffingen in 1951 bedoeld in artikel 38, eerste lid, sub e der Rekeningsvoorschriften, behorende tot de rekening van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsont wikkeling over het jaar 1951. Gezien: De hoofddirecteur, F. Bakker Schut. De administrateur, F, C. H. Böhmermann. ƒ29.007,33 15.026,60 ƒ44.033,93

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 300