I 1 20 I 1: 1 BALANS. 19.072,40 a. Activa. 1951. 1950. 5.390,— 5.530,— 3.500,— 8.890,— VERLIES- EN WINSTREKENING. a. Lasten. Erfpacht. 6.762,68 b. Passiva. waarop gestort 60 pCt. 1950. 17.843,59 14.367,73 195.000,— 270,20 3.936,60 Per saldo betaald 13.970,21 13.368,52 De hypotheken hebben een rentevoet van 3% pCt. 2 3.500,— 9.030,— Betaald in 1951 vennootschapsbelasting 1949 (restant) Saldo einde boekjaar waaruit te betalen vennootschapsbelasting 1951 ƒ7.672,50. Hypotheken u./g. Eerste hypotheken op pand Belvédèreweg 13 rente 4 pCt. Benoordenhoutseweg 252 rente 4 pCt. ƒ400.000,— 500.000,— 226,27 1.321,69 Reserve voor belastingen. Saldo begin boekjaar Terugontvangen in 1951 vermogensaanwasbelasting Ontvangen Grootboekinschrijving Opbouwobligaties Hypotheken Diversen 359,80 369,21 3.310,07 124,81 365,40 136,32 1.000,— 64.000 1.300,— 116.200,— •i ft 797,40 20.022,— 63,22 ,- 17.906,81 14.367,73 1.747,— 20.819,40 Opgemerkt wordt, dat ten aanzien van de plaats gehad hebbende belastingsherzieningen nog geen juris prudentie bestaat; de mogelijkheid bestaat dus meer dan anders, dat de aanslagen over de jaren 1950 en 1951 anders zullen uitvallen dan is aangenomen. A andelenkapi taal. De aandeelhouders zijn: Gemeente ’s-Gravenhage N.V. Laan van Meerdervoort Achterstallige erfpacht voor de verwoeste per celen Hanenburglaan 20.851,53 14.088,65 Grondlasten. Grondbelasting Straatbelasting Delflands sluisgeld Rente. Betaald Hypotheken Voorschot N.V. Mij. Laan v. Meerdervoort 1950. 1951. 14.088,85 14.088,65 4.540,56 656,56 656,52 16.044,43 f 16.044,39 T Gebouwde eigendommen. Saldo begin boekjaar702.300, Afschrijving 2 pCt. van de boekwaarde 14.050,— Saldo einde boekjaar688.250, 1950. 1951. f 10.847,31 f 10.847,31 4.540,56 656,56 Hypotheken o/g. Eerste hypo theken op panden Acaciastraat/ Beukstraat/ Elsstraat 195.000, Sneeuwb.str. 4t./m.56 65.000, 61 t./m. 131 117.500,— Grootboek- inschr. Goudsbl.- laan 57.900,57.900, 435.400,— 60.200,— f 375.200,— Kas en Kassiers. Kas Postcheque- en Girodienst Gemeentelijke Woningdienst, rekening- courant 37.761,80 39.309,76 VERSLAG DER N.V. „STEDELUK BELANG". 1951. 999,21 Afgelost in 1951 100.000,— saldo 31 Dec. 1950 Saldo 31 Dec. 1951 - - R

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 302