20 b. Baten. Huuropbrengst. 87,60 101.786,96 114.730,20 3 1950. 101.865,71 1951. 114.642,60 Wij brengen onder de aandacht, dat de gebouwde eigendommen in de balans voorkomen met ƒ688.250, terwijl de fiscale waarde slechts 492.943,61 bedraagt. Als gevolg hiervan zullen bij verkoop van objecten boven de fiscale waarde hogere belastingaanslagen worden ontvangen dan op grond van de in de verlies- en winstrekening tot uitdrukking komende resultaten zou mogen worden verwacht. Bovendien is in de ba- lasting-aangiften een bedrag belastingvrij gebleven (de z.g. N.O.R.,1) per 31 December 1951 bedragende De gedelegeerde commissarissen, P. BAKKER SCHUT. B. W. SCHIPPERS. ƒ59.441,19), waarover in bepaalde omstandigheden be lasting kan zijn verschuldigd. In verband met een en an der adviseren wij het winstsaldo, voor zover dit niet wordt bestemd voor dividenduitkering, toe te voegen aan de Reserve voor belastingen. Met inbegrip van het onverdeeld winstsaldo A°P° ad 3.357,48 bedraagt het voordelig saldo per ultimo December ƒ39.209,04. Wij stellen U voor een dividend vast te stellen van 6 pCt. en het restant ad ƒ21.209,04 toe te voegen aan de Reserve voor belastingen. zegels (meer onder scheidenlijk minder aangekocht dan in rekening is gebracht) 78,75 VERSLAG DER N V. „STEDELIJK BELANG". 1) N.O.R. Nieuwe Overgangs Reserve.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 303