r 21 2 VERSLAG VAN DE N.V. „OCKENBURGH”. Balans per 31 December 1951. Passiva. Activa. 1.827,70 603.804,67 603.804,67 Exploitatierekening 1951. 19.672,09 19.672,09 Verlies- en winstrekening 1951. 717,35 Saldo van exploitatierekening 11.801,91 Onkosten Onderhoud Grondlasten Salarissen en lonen 1.357,75 6.194,22 2.262,96 9.857,16 668,27 190,38 183,34 6,25 Kapitaal Subsidie herbebossing Huren en pachten Onkosten Salarissen en lonen Huren en pachten Diversen Kaartverkoop Saldo naar verlies en winstrekening Interest Rente Inschrijving Grootboek voor de Wederopbouw Saldo verlies 2.004,80 9.079,76 Gronden „Ockenburgh" c.a. 129.01.14 ha. Inschrijving Grootboek v/d Wederopbouw Inschrijving Grootboek 1946 Waarborgsom Effecten Gemeente ’s-Gravenhage in rekening-courant N.V. Mij Laan van Meerdervoort in rekening- courant Rente Inschrijving Grootboek voor de Wederopbouw Interest Onkosten Huren en pachten ƒ492.321,39 57.280,— 14.000,— 4.399,63 10.700,— 22.227,71 600.000,— 2.820,09 417,08 325,83 241,67 6.819,18 901,— 150,— 11.801,91 11.801,91 11.801,91

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 307