I 22 p- 111 242 33 222 93 228 51 102 22 96 61 2 6 42 168 36 120 20 30 3 18 96 Bijlage I E. HINDERWET. i 63 woningen aan de Van-Alphenlaan/Rhijnvis- Feithlaan/Staringstraat Anslostraat; Bellamystraat/Schermerstraat/ Nieuwlandstraat/Oudaenstraat Betje-Wolffstraat/Sara-Burger- hartweg; Betje-Wolffstraat/Rhijnvis- Feithlaan 50 woningen aan de Betje-Wolffstraat/Rhijnvis- Feithlaan/Pieter-Langendij ka straat; Erasmusweg/Pieter-Langendijk- straat/Aagje-Dekenlaan Erasinus weg; Erasmusweg/Nettelhorststraat Jan-Luykenlaan/Aagje-Deken- laan; De-Lannoystraat/Van-Alphen- laan/Rhijnvis-Feithlaan/Melis- Stokelaan/Roemer-Visscher- straat; De-Lannoystraat/Rhijnvis-Feith- laan/Pieter-Langendijkstraat Melis-Stokelaan/Roemer-Vis- scherstraat/Betje-Wolffstraat/ Sara-Burgerhartweg/Aagje- Dekenlaan Melis-Stokelaan/Roemer-Vis- scherstraat/Betje-W olffstraat Menkemastraat/Gunterstein- weg/Middachtenweg; Middachtenweg/Ekenstein- straat; Nieuweweg (L)/Houtweg (L); Bijlage II. OVERZICHT VAN IN 1951 GEREEDGEKOMEN BOUWWERKEN. Oprichting woningen. Voltooid werd de bouw van: 1 woning aan de Binckhorstlaan 40 woningen Broekslootkade/Trekweg/ Stuwstraat/Ketelstraat Erasmusweg/Schoonheten- straat/Rechterenstraat Jan-Luykenlaan; Kuinrestraat/Maartensdijklaan/ Loevesteinlaan Moerweg/Van-Baerlestraat/ Melis-Stokelaan Tesselschadelaan; Ulenpasstraat/Swanenburg- straat; Zeekant/Vuurbaakstraat; Zeezwaluwstraat. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT de kennisgevingen betrekking hadden. Aantal Soort van de inrichtingen. Totaal. Totaal 145 ,9 99 99 99 99 B. 99 99 99 99 99 1 1 217 99 99 99 99 99 99 99 44 3 nieuwe in richtingen. 161 37 4 2 9 1 1 88 33 1 2 9 5 2 2 2 1 249 70 1 6 11 14 1 3 2 2 2 362 uitbreidingen of wijzigingen van bestaande in- I richtingen. OVERZICHT van I. Inrichtingen bij welke stoom, gassen of dampen van hoge spanning worden ge bezigd; de inrichtingen tot voortbrenging van ijs of koude door ammoniak, j aether of samengeperste lucht en die tot vervaardiging van koolzuurhoudende I wateren, alsmede de inrichtingen, gedreven door één of meer electromotoren, met een gezamenlijk vermogen van meer dan 2 pk IV. Inrichtingen, bestemd tot verwerking en bewaring van vluchtige producten VI. Inrichtingen, bestemd tot bereiding van vetten en harsen (vetsmelterij) VII. Inrichtingen, bestemd tot bewaring en verwerking van afval IX. Bakkerijen en zuivelfabrieken X. Rokerijen en zouterijen van dierlijke stoffen XI. Kalkblusserijen en bewaarplaatsen van ongebluste kalk XII. Smederijen en metaalsmelterijen XIII. Eesten XVI. Ververijen XVII. Kuiperijen XVIII. Schietinrichtingen de inrichtingen, waarop de verleende vergunningen en Bouw door woningbouwverenigingen A. Gemeentelijke woningbouw

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 314