I I i 24 332.641 2.194.522 120.555 5.194 Totaal 5.460.714 m2 Totaal 3.445.013 m2 26.118 m2 42.287 308.903 502.250 m2 Overbrengen 4 Zandwinning. Het zand werd uit de mond van het Afvoerkanaal opgehaald. Tevens werd een kwantum zand verbruikt, afkomstig van het Markenseplein, hetwelk moest wor den afgevoerd voor de aanleg van een tramlus aldaar. De totale afvoer naar de werken bedroeg 40.150 m3. 97.013 m2 659.601 184.160 45.979 35.415 Herstel straatwerk „Oorlogsschade" Nog steeds werden uit oorlogsschade ontstane her stelwerkzaamheden uitgevoerd. De toestand in het Be- zuidenhoutkwartier bleef ongewijzigd. stampasfalt keien op fundering Waalklinkers op fundering keibestrating in zand bestrating met koper- en ijzer- slakkeien bestrating met kotenkeien bestrating met Scoriaebricks (w.o. 45.407 m2 in mortel) bestrating met Waalklinkers (5.7 cm) (w.o. 17.741 m2 in mortel) bestrating met Waalklinkers 10 cm) (w.o. 16.493 m2 in mortel) bestrating met Waalklinkers (7 cm) in zand met voegvulling 1.896.786 125.996 257.838 1.207 222.412 109.478 m2 9.718 Straatwerk in „Eigen beheer" en „Aanneming". Door de straatmakers in dienst bij de Gemeente en bij de aannemers te zamen werden onderscheidenlijk 937.237 (821.107) m2 en 151.464 (152.350) m straat werk gemaakt. De straatmakers van de aannemers Heijdra en Boekee maakten respectievelijk 341.836 (275.108) m2 en 27.657 (38.843) m. De tussen haakjes geplaatste cijfers geven de verstrate oppervlakte over het jaar 1950 aan. Onderhoud straatwerk. Het onderhoud der bestrating geschiedde grotendeels in eigen beheer, een gedeelte werd aan de aannemers L. Boekee en J. A. Heijdra Zn. opgedragen. Het aan- en afvoeren van het bestratingsmateriaal, w.o. zand, werd door de firma Heijdra verricht, die tevens met de levering van het zand werd belast. Bestratingswerk in de bouwplannen. In verband met de snelle uitbreiding der buitenwijken van de stad, hadden in de bouwplannen Bohemen, Geest van Gogh, Moerwijk en Segbroek belangrijke trottoirvoltooiingen plaats. De over het geheel genomen vrij gunstige weersom standigheden (weinig vorst), kwamen de vlotte uit voering der werkzaamheden ten goede. Het aantal in 1951 bij de afdeling straatwerken werk zaam zijnde straatmakers, helpers en stampers bleef vrijwel ongewijzigd. Om financiële redenen moest echter het straatwerk van de aannemers eind October worden stopgezet. De sedert 1947 geformeerde leerlingen-ploegen vol deden aan de verwachtingen. Uitbreiding parkeergelegenheid. Meer parkeerruimte werd verkregen door het maken van zg. parkeerhavens in de voetpaden van de Van Boetzelaerlaan en Groenhovenstraat, het verbreden van de parkeerplaats in de Kijkduinsestraat (L.) en het voor dit doel geschikt maken van een terrein in de Jan Hendrikstraat. Specificatie van gemaakt straatwerk. De oppervlakten in 1951 gemaakt straatwerk hebben in totaal bedragen: 937.237 m2. Deze oppervlakten zijn verdeeld als volgt: keibestrating oude keien koten Scoriaebricks w.o. 13.815 m2 in mortel in zand Waalklinkers (5.7 cm) w.o. 3.570 m2 dik in mortel in zand Waalklinkers (dubbele) w.o. 13.789 m2 in mortel in zand Overgebracht 1.553.657 m2 14.252 14.376 10.761 1.133.362 II Bestratingswerk in kalkmortel. Gezien de gunstige resultaten met deze werkmethode bereikt (vooral ook met het oog op kostenbesparing bij het onderhoudswerk), werd hiermede in de volgende straten voortgegaan: Gevers-Deynootweg (Scbr.), Scheveningseweg (dubbele Wkl.), Strandweg (ged.) en Palacestraat (geheel) (dikke Wkl.), waar de stenen met de hand in de mortel werden gezet. b. Carel Reinierszkade (dubbele Wkl.), Riouwstraat (Scbr.) en Lange Voorhout (dubbele Wkl.), waar de stenen mechanisch in de mortel werden gezet en met de trilmachine ingeklonken. 31.864 c. Paardenpaden b. Trottoirs, voet- en rijwielpaden: Waalklinkers Rijnklinkers Ironbricks betontegels (w.o. 3.327 m2 klinker- tegels) ongeteerde voetpaden geteerde koolaspaden gietasfalt in trottroirs banden en koplagen VERSLAG GEMEENTEWERKEN a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 323