24 Overgebracht 5 Proefvakken in asfalt. In de Ruysdaelstraat, Stevinstraat en de Verhulst- laan werden proefvakken aangelegd. Asfaltmacadam uitbreiding Uitbreiding had plaats in de asfaltmacadamwegen, waartoe behoren: de Aagje Dekenlaan (ged.), Balsemienlaan (ged.), Dot- terbloemlaan (ged.), Dovenetelweg (ged.), Erasinusweg (ged.), Loevesteinlaan (ged.), De Savornin Lohmann- laan (ged.), Van Tedingerbrouckstraat (ged.) en Van Wouwstraat (ged.). Asfaltmacadam onderhoud Onderhoud in asfaltmacadamwegen werd uitgevoerd in: de Haringkade, Kapelweg, Van-Stolkweg en Ver- huëllweg. Puinfunderingen. In afwijking van de vroegere klinkerpuin-fundering werden bij de samenstelling van de puinbedden hoog- ovenslakken en Maassteen gebruikt. De bij de ten uit- voerbrenging van bovengenoemde werken aangebrach te meters asfalt hebben in totaal bedragen: Oppervlaktebehandeling. Ter beveiliging tegen weersinvloeden werd op diverse wegdekken oppervlaktebehandeling toegepast. Het totaal hiervan bedraagt: 30.600 m2. Uitbreiding voetpaden. Tot de nieuw aangelegde voetpaden behoren: de Aagje Dekenlaan (ged.), Mr P. Droogleever Fortuyn- weg (ged.) en de Melis Stokelaan (ged.). Belangrijke herstellingen aan de voetpaden werden uitgevoerd in het z.g. jaagpad aan de Haagweg (L.) en het voetpad aan de Koninginnegracht. Beekbemaling. De beekbemaling had plaats in eigen beheer. In het geheel werd 151 dagen gemalen voor de verversing van het water in de vijvers van het Vredespaleis, in de Ka- zernesloot en in de Hofvijver. 410.982 782.649 477.552 betontegels Waalklinkers (trottoir)2 klein plaveisel betontegels Rijnklinkers Ironbricks uitbreiding verwisseling m. gesloten wegdek verwisseling steenbestrating onderhoud asfalt vem. trambochten, wissels onderhoud tramsporen oppervlakte behandeling werk t.b.v. de bedrijven aanbrengen kantsteen aanbrengen keilagen Totaal Materiaalverbruik. Voor het onderhouden en waar nodig vernieuwen van de aanwezige bestratingen werden verbruikt 1.116.585 Waalklinkers (5 cm); (dikke) (7 cm); (dubbele) 10 cm; (w.o. 565 klinkertegels) (dikke); 34.831 voetgangersoverpadtegels 45.993 betonkantstenen. Gesloten wegdekken (onderhoud). Verscheidene asfaltbetonwegen werden van een nieuwe bovenlaag voorzien, o.a. de Van Alkemadelaan (geheel) Benoordenhoutseweg (geheel), Gr. Hertoginne- laan (ged.), Hoefkade (ged.), Jan van Beersstraat (ged.), Koningin Emmakade (ged.), Kranenburgweg (ged.), Loosduinseweg (terrein vuilverbranding), Mient (ged.), Monstersestraat (geheel), Vaillantlaan (ged.) en Waals- dorperweg (geheel). 502.250 m2 23.265 86 332.749 58.345 20.542 Bovendien werden 25.541 m band in zand en 10.758 m in cement gelegd; 82.806 m herlegd en werden 3.774 m enkelv., 430 m tweev.koplaag en 28.155m betonplank gezet. Gesloten wegdekken (verwisseling). Door verwijdering van de steenbestrating en ver vanging met asfaltbeton (fijn), werden enige belangrijke verkeerswegen van een gesloten wegdek voorzien. Deze zijn: de Aert v. d. Goesstraat (geheel), Frederik Hendrikplein (ged.), Frederik Hendriklaan (geheel), Prins Mauritsplein (ged.) en Frankenslag (ged.), het Vaillantplein (ged.), Ruysdaelstraat (geheel), Schalk Burgerstraat (geheel), Schalk Burgerplein (ged.) en de Scheepersstraat (geheel), Appelstraat (ged.), De Ge- nestetlaan (ged.), Van Hoytemastraat (ged.) en de Ste vinstraat (ged.). Hard- en zachthoutbestrating werd afgevoerd uit de Groot-Hertoginnelaan, Prins Hendrikstraat, Rijswijk- seplein, Waldeck Pyrmontkade, Weimarstraat en Zout- manstraat en door fijn asfaltbeton vervangen. Het van 1914 af daterende, onderhoudskosten ver slindende, „houtblokkenprobleem” heeft hiermede practisch een einde genomen. Verwisseld werden nog de N.W. rijweg van de Be- zuidenhoutseweg (asf.mac.), de Van Hoytemastraat (ged.) asf.mac. en de Wassenaarseweg (ged.) asf.mac. en Sheetasfalt, alle met fijn asfaltbeton. VERSLAG GEMEENTEWERKEN 490 ,5 25 452 23 163 24 442 346 Asfaltbeton (fijn) ni2 Asfalt- macadam m2 16918 67 430 42 938 250 413 6 158 317 12 492 732 147 648 Asfaltbeton j (grof) m2 23 509 49 894

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 324