24 x. 11 B.L.O.-Scholen. Aangevangen werd met het ontwerpen van een plan voor de bouw van een 10-klassige school voor b.l.o. aan de Hooftskade. In het schoolgebouw aan de Nieuwe Schoolstraat werd door bijtrekking van een gedeelte van de gang, het handenarbeidlokaal op de le verdieping vergroot, terwijl ten behoeve van de aan deze school verbonden afdeling „buitengewoon voorbereidend onderwijs” een toiletgelegenheid werd verbouwd. In het schoolgebouw aan het Prins Willemplein wer den ten behoeve van de in dit gebouw ondergebrachte „school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijk heden” 4 leslokalen, een handenarbeidlokaal en een dokterskamer ingericht. Ten behoeve van de afdeling „Schooltandverzorging” van de Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheids- U.L.O.-Scholen. Bij het gymnastieklokaal van de school aan de Nep- tunusstraat 92 kwam de bouw van een kleed- en was ruimte, zomede een toestellenbergplaats en podium tot stand. Ten behoeve van het schoolgebouw aan de Brester- straat werd een demontabele stalen rijwielbergplaats gebouwd. Stalen rijwielrekken voor 43 rijwielen werden ver strekt ten behoeve van de school aan de Van der Parra- straat. Diversen. Het verbouwen en inrichten van 2 lokalen en van het voormalige gymnastieklokaal van het schoolgebouw aan de Vijzelstraat 121 ten behoeve van de „V.A.M.” (Vakschool voor Automonteurs) kwam gereed. Het voormalige schoolgebouw voor g.l.o. aan de Waalstraat werd verbouwd en ingericht voor Kleer- makersvakschool. Ten behoeve van het houden van schoolfeestjes, ouderbijeenkomsten e.d. werden 3 tonelen vervaardigd, elk bestaande uit 12 practicables, compleet met décors. In het schoolgebouw van de Vakschool voor Kap pers aan de Bakkerstraat werden 5 practijk-lokalen en een spreekkamer ingericht en voorzien van het nodige meubilair, de gordijnen en de vloerbedekking. dienst werd in het gebouw aan de Griftstraat 2 een lo kaal ingericht. Openbaar lager onderwijs. Scholen voor gewoon lager onderwijs. De bouw van een scholencomplex voor g.l.o. aan de Roemer Visscherstraat verkeerde aan het einde van het verslagjaar in een zodanig stadium, dat een gedeelte van het gebouw nadat dit was voorzien van het nodige meubilair reeds voor het geven van onderwijs in gebruik kon worden genomen. Ontwerpen kwamen ge reed voor de bouw van een 17-klassige school aan de Dovenetelweg en van een 12-klassige schoolgbouw aan de Van Diepenburchstraat. Aangevangen werd met het ontwerpen van een 27- klassig schoolgebouw voor g.l.o. aan de Pieter Langen- dijkstraat, en van een 17-klassig schoolgebouw voor g.l.o. aan de Baambruggestraat. In het schoolgebouw aan de Korte Lombardstraat 11 werd door een kleine verbouwing van een niet in ge bruik zijnd gedeelte van de gang, een berg- en kleedge- legenheid verkregen. Bij elk van de schoolgebouwen aan de Pasteurstraat 303 en Vlietstraat 10 werd een de montabele stalen rijwielbergplaats gebouwd. In het schoolgebouw aan de Zusterstraat werd een gedeelte van de gang op de le verdieping verbouwd tot spreekkamer. In het schoolgebouw aan de Zonnebloemstraat 68 werden twee handenarbeidlokalen en een gecombi neerd film-handenarbeidlokaal ingericht en de hiervoor nodige meubelen verstrekt. Bijzonder onderwijs. De zandspeelbak bij het schoolgebouw voor voorbe reidend onderwijs aan de Acaciastraat 182 werd van een gaaskooi voorzien. Bij het schoolgebouw aan de Rooseboomstraat (g.l.o.) werd een demontabele stalen rijwielbergplaats gebouwd. Op het bij het schoolgebouw voor voorbereidend on derwijs aan de Tullinghstraat 6 behorende terrein werd een zandbak ingericht en ter plaatse een klimrek met glijplank geplaatst. In het openbare schoolgebouw aan de Paulus Buijs- straat 51 werden 3 leslokalen ingericht voor de bijzon dere school voor g.l.o. aan de 2e Schuijtstraat 233. Ten behoeve van de school voor g.l.o. aan de Gaffel straat 85 werden gymnastiektoestellen geleverd. Middelbaar- en Voorbereidend Hoger Onderwijs. De verbouwing van de bij het Maerlant-lyceum aan de Johannes BUdersstraat aanwezige schuilkelder tot lokaal voor handenarbeid kwam gereed. IX. AFDELING „NIEUWE WERKTUIGBOUW KUNDIGE EN ELECTROTECHNISCHE WERKEN". AFDELING „GEWOON EN BIJZONDER WERKTUIGBOUWKUNDIG EN ELECTROTECHNISCH ONDERHOUD". a. Onderhoud ten behoeve van: 95 schoolgebouwen met een gezamenlijke verwarmde inhoud van 520.000 m3 en een totaal geïnstalleerd vermogen van 20.000.000 W.E. warmte-eenhe- den); 19 diverse gebouwen, welke geheel in onderhoud zijn bij Gemeentewerken met een verwarmde inhoud van 27.000 m3 en een totaal geïnstalleerd vermogen van 950.000 W.E.; VERSLAG GEMEENTEWERKEN A. Werktuigbouwkundige werken. 1. Centrale verwarmings- en centrale warmwater- voorzieningsinstallaties.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 330