24 i 12 Openbare schoolgebouwen. Maerlant-lyceum Johannes Bildersstraat 11; Johan de Witt-H.B.S., Nieuwe Duinweg; U.L.O.-school Vermeerstraat 56, en Scholencomplex Zonnebloemstraat. Gemeen tegebou wen Brandweerkazerne Prinsestraat; Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Graven- hage, Prinsegracht, en Gemeentelijk Verzorgingshuis Westeinde. b. Uitbreiding en wijziging. In het nieuwe stadhuis aan het Alexanderveld werd voortgegaan met het aanbrengen van de installaties voor de heet- en koudwatervoorziening, voor warm- waterverwarming, zomede van de brandblusinstallatie; de verwarmingsinstallaties met gasketel en heetwater- ketels werden in gebruik genomen ten behoeve van het droogstoken van de gebouwen. In het gerestaureerde badhuis aan de Hemsterhuis- straat werd de sanitaire installatie verbeterd en uitge breid. Gasverwarmingsinstallaties werden aangebracht in de navolgende gebouwen: Cantinegebouw van het Politiebureau aan het Alexan- derplein 10; Posthuis Gemeenteplantsoenen Koningin Sophiestraat Kleermakersvakschool Waalstraat; Schoolpaviljoen voor openbaar voorbereidend onder wijs aan de Voorthuizenstraat; Filiaal van de Vereniging „Openbare Leeszaal en Biblio theek te ’s-Gravenhage” aan de Rheinvis Feithlaan, en Gebouw van Gemeentewerken Wagenstraat 119. In het gebouw van de Ontsmettingsdienst werd de formaline-ontsmettingsketel van een complete vacuum- installatie voorzien. In de naar de Saturnusweg verplaatste Steenfabriek Vibro” werd de mechanische installatie opnieuw aan gebracht en een van de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg afkomstige stoomketel geplaatst. Het machinepark van de onderafdeling „machinale houtbewerking” werd uitgebreid met een vandikte- schaafbank en met een zagen-slijpmachine. Voor algemeen gebruik werd een luchtcompressor met meter c.a. aangeschaft. Onderhoud van de bewegingsinstallaties van 9 brug gen. In het badhuis aan de Nieuwe Havendwarsstraat werd een stoomketel vernieuwd en een boiler aangebracht. 27 gebouwen, waarvan uitsluitend de verwarmings-in- stallatie bij G.W. in onderhoud is; totale verwarmde inhoud 460.000 m2geïnstalleerd vermogen 5.000.000 W.E. In de hierna te noemen gebouwen werd de centrale-ver- warmingsinstallatie uitgebreid: Gebouw Zuid Binnensingel (Huis van Barmhartig heid); totaal V.O. verwarmd oppervlak) van de ke tel: 21 m2, idem van de radiatoren: 240 m2. Kappersvakschool Bakkerstraat 59 (met toepassing van z.g. ,,Hewa”-verbrandingskamers)totaal V.O. ra diatoren: 245 m2. Scholencomplex Roemer Visscherstraat; totaal V.O. van de ketels: 54 m2; idem van de radiatoren: 920 m2. Ziekenhuis Zuidwal: laboratoriumgebouw. School voor openbaar Voorbereidend Onderwijs aan de Escamplaan 65. Bijzondere school voor g.l.o. aan de Parkietlaan. Gebouwencomplex Gemeentewerken, Groenewegje. c. Onderhoud. In de hiernavolgende gemeente- en openbare school gebouwen werden ketels van de centrale-verwarmings- installaties vernieuwd Onderhoud van pompinstallaties in 4 politiebureau’s 18 diverse schoolgebouwen 4 verzorgingshuizenen 12 diverse gebouwen en inrichtingen (sportterreinen, badhuizen, enz.). Onderhoud van de gehele technische installatie in 16 rioolgemalen, viaduct-bemalingen en zwembaden (to taal geïnstalleerd vermogen aan krachtstroom: 12.000 kW). In het Hoofdrioolgemaal aan de Morsestraat werd pomp no. 2 gereviseerd en de waaier-schoepen van pomp no. 5 omkleed met roestvrij staalplaat. De zeeftrommels van de Zeefinrichting aan de Hout- rustweg werden van roestvrije „Siemens-Martin”-stalen platen (van lange levensduur) voorzien. De gebroken gietijzeren terugslagklep van de pers leiding van het Gemaal aan de Rembrandtstraat (L.) werd vervangen door een idem van „Siemens-Martin”- staal, welke klep 8 maal met lood werd bespoten, het geen het beste conserveermiddel is gebleken voor staal in rioolwater. Onderhoud van diverse installaties en werktuigen, in gebruik bij G.W., waaronder: 2 steenbrekers, waarvan één mobiel is; 1 baggermolen; 1 elevator; 3 mobiele luchtcompressoren; 5 wegwalsen; 2 sleepboten; 1 motorvlet; en 1 zandtriller. Diverse werktuigmachines in de Centrale Werkplaat sen van Gemeentewerken. VERSLAG GEMEENTEWERKEN 4. Diverse gebouwen. 2. Bruggen. 3. Gemalen. 5. Overige installaties en werktuigen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 331