24 13 Apotheek. In het gebouw van de Gemeente-Apotheek aan de Zuidwa! werd een nieuwe voedingskabel gelegd en een nieuwe kastenbatterij aangebracht. De als bergplaats in gebruik genomen kelderruimte van het schoolgebouw aan de Waldeck Pyrmontkade 5 werd van een electrische lichtinstallatie in waterdichte uitvoering voorzien. Begraafplaats Kerkhoflaan. De electrische verlichting in de aula werd verbeterd. Bouw- en Woningtoezicht. In het laboratorium van het gebouw aan de Maurits- kade 9 werd een oscillerende ventilator aangebracht; met het aanbrengen van een fluorescentie-verlichting in dit vertrek werd een aanvang gemaakt. Centraal Badbeheer (Stichting-). In het gerestaureerde badhuis aan de Hemsterhuis- straat werd een nieuwe electrische-lichtinstallatie aan gebracht. Credietbank. In het gebouw aan het Westeinde 40/42 werd de elec trische-lichtinstallatie verbeterd door het aanbrengen van fluorescentie-buislamp-armaturen in de belang rijkste vertrekken. Ten behoeve van de gebouwen aan de Korte Lombardstraat 3 en 7 werd een geheel nieuwe electrische grotendeels fluorescerende verlich- tings-, zomede een nieuwe schelinstallatie aangebracht. Duin waterleiding. In de nieuw gebouwde garage en rijwiel kelder, zo mede in de verbouwde werkplaatsen annex kantoren, magazijn en garage werd een nieuwe electrische licht en krachtinstallatie aangebrachtde verlichting is gro tendeels met fluorescente-buislampen uitgevoerd. Tevens werd een hoogspanningsruimte geïnstalleerd. Gemeentewerken. a. Gebouwencomplex Groenewegje. In de kamer van de telefooncentrale en in de kamer van de afdeling Registratuur werd een fluorescentie- buisiamp-verlichting aangebracht. De electrische-lichtinstallatie in het tekeningen-ar- chief werd verbeterd. In het kantoor van de Centrale Werkplaatsen werd een fluorescentie-buislamp-verlichting aangebracht en in de kamer van de technische administratie van de Hoofdafdeling Bouwkunde de electrische lichtinstal latie verbeterd. In verband met de overbelasting werd de hoofdaansluiting van het G.E.B. verzwaard en een De motor van sleepboot no. I van G.W. werd ver vangen door een nieuwe Diesel-motor van 30 pk. Ten behoeve van de afdeling Straatwerken van de dienst werd een mobiele steenbreker vervaardigd, waar van de capaciteit 60 m3/week bedraagt en welke aange dreven wordt met een Diesel-motor van 10 pk. nieuwe voedingskabel gelegd, terwijl tevens nieuwe kWh-meters werden geplaatst. Het hulpmateriaal van de afdeling „Electriciteit” werd uitgebreid met een schakelbord met bijbehorende instrumenten. b. Gebouw Wagenstraat 119. Een nieuwe electrische-lichtinstallatie met een geïn stalleerd vermogen van 12 kW werd aangebracht. c. Keienstaal Slachthuiskade. In enige gebouwen op deze staal werd de electrische verlichting verbeterd. d. Directieverblijf St Jacobstoren. In het aan de Torenstraat staande directieverblijf, in verband met het verwijderen van de torenspits, werd een electrische verwarming aangebracht; ten behoeve van deze verwarming, zomede van de electrische aan drijving van de hijswerktuigen werd een electrische krachtaansluitng aangebracht. Geneeskundige- en Gezondheidsdienst. De electrische-verlichtingsinstallaties in de tandart sencentra Bresterstraat en Griftstraat werden verbeterd. Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding. De electrische-verlichtingsinstallatie in het Open luchttheater in het Zuiderpark werd uitgebreid en ver beterd. Haven- en Marktwezen Dienst voor- Het gebouw voor Visafslag aan de Dr Lelykade werd van een electrische buitenverlichting voorzien. Openbaar Slachthuis. De bliksembeveiligingsinstallatie van de schoorsteen van het ketelhuis werd grotendeels vernieuwd. Oud-Archief. In het gebouw aan het Rijswijkseplein werden 7 ont- vochtingsapparaten geplaatst. Plantsoenen. In elk der posthuizen aan de Koningin Sophiestraat en de Sinjeur Semeijnsweg werd een electrische-lichtin stallatie aangebracht. Schone Kunsten (Dienst voor-). De natrium-verlichting in het Gemeentemuseum aan de Stadhouderslaan werd hersteldmet het aanbrengen van een electrische licht- en een brandalarm-installatie in de kelders werd een aanvang gemaakt. Sociale Belangen (Dienst voor-). In het gebouw van de dienst aan de Prinsegracht 25 werd de ventilatie in kamer 25 verbeterd. De electrische verlichting in de gang van het Verzor gingshuis aan het Westeinde 58 werd uitgebreid, terwijl de bliksembeveiligingsinstallatie van het gebouw werd verbeterd. In het Verzorgingshuis aan de Morsestraat kwam de in het vorige verslagjaar aangevangen wijziging van de electrische licht- en krachtinstallatie, in verband met VERSLAG GEMEENTEWERKEN jmü B. Electrotechnische werken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 332