VERSLAG OVER HET JAAR 1951 VAN DE RAAD VAN BEHEER AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 4 JUNI 1952 N.V. GEMENGD BEDRIJF HAAGSCHE TRAMWEG-MAATSCHAPPIJ GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 343