RAAD VAN BEHEER. Mr. J. VAN A ARTSEN, Voorzitter. Mr. L. DE BLOCK. G. JOUSTRA. Dr. Ir. J. KLOPPER. Dr. B. VAN DEN TEMPEL. Ir. J. F. R. VAN DE WALL. A. W. E. WEYERMAN. SECRETARIS: Mr. Dr. J. H. LABBERTON. DIRECTEUR: Ir. Drs. B. B. C. FELIX. ONDER-DIRECTEUR Ir. A. C. PIJL. Mr. H. W. J. M. DE JONG, Onder-Voorzitter. Jhr. Mr. W. H. DEN BEER POORTUGAEL.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 344