de verplaatsbare toiletin- 10 Teneinde de bewoners van de Vogelwijk een rechtstreekse verbinding te geven niet Scheve- parklaan nabij Apeldoornselaan, Stadhouders- laan Corn. de Wittlaan, Veluweplein, Hofweg, Eiberplein, Statenplein, Grote Markt, Prinses Mariannelaan te Voorburg (2 stuks), Stations plein te Leiden, in gemeenschappelijk gebruik met de N.Z.H.V.M. Voorts werd een windscherm aangebracht na bij de halte Viaduct Leidsestraatweg (richting den Haag). Onderstaande gebouwtjes werden verplaatst: de abri Appelstraat (eindpunt lijn 5) naar de Thorbeckelaan hoek Appelstraat; de abri Stadhouderslaan naar de Conradkade hoek Laan van Meerdervoort (halte lijn 11 rich ting Scheveningen); het toiletgebouwtje Maartensdijklaan naar Maartensdjjklaan hoek Maarsbergenstraat; het personeelwachthuis Duivelandsestr. naar het Markenseplein. Bovendien werd een richting aangeschaft. Li/'n 14. Van 28 t/m 30 Maart tussen Valerius- straat en Stadhoudersplein enkelspoor gere den, wegens werkzaamheden aan de sporen; Gedurende de periode 10 April t/m 10 Juli op verschillende plaatsen tussen Statenlaan en Frankenslag enkelspoor gereden, in verband met asfaltering van de Frederik Hendrik- laan; Lijn 1'. Gedurende het tijdvak van 17 April t/m 20 Juli en van 20 September t/m 6 October op verschillende gedeelten van het traject St. HippolytusziekenhuisRotterdammer Poort enkelspoor gereden, in verband met rioleringswerken: Lij» Van 31 October t m 8 November enkel spoor gereden tussen Drie Papegaaien en Prinsenweg, wegens werkzaamheden aan de sporen. In de loop der lijnen werden geen wijzigingen van blijvende aard tot stand gebracht. In verband met de uitvoering van asfalterings- werken, profielswijzigingen, vernieuwingswer- ken en werkzaamheden aan rioleringen waren de hierna volgende tijdelijke maatregelen op verschillende lijnen noodzakelijk: Lij» 1. Van 7 Mei t/m 16 Juli, wegens asfalte- ringswerken op de Groot Hertoginnelaan tussen Stadhouderslaan en Carnegielaan, om gelegd via Waldeck PyrmontkadeLaan van Meerdervoort; Ly» 3. Van 26 Februari t/m 9 Maart, in ver band met werkzaamheden aan de brug Suez- kade, omgelegd via Groot Hertoginnelaan Waldeck Pyrmontkade; Lijn 11. Van 28 Juni t/m 7 Juli tussen Groot Hertoginnelaan en Stadhoudersplein en van 9 t/m 14 Juli tussen Groot Hertoginnelaan en Boreelstraat enkelspoor gereden wegens werkzaamheden aan de sporen; Lijn 12. Van 14 April t/m 1 Mei tussen de de Gheynstraat en de Loosduinseweg enkelspoor gereden, in verband met rioleringswerken op de Regentesselaan; Lijn 13. Van 13 Maart t/m 1 April enkelspoor gereden op het traject JulianakerkHoef- kade, in verband met asfalteringswerken. Van 2 April t/m 11 Mei niet verder gereden dan tot de verbindingswissel in de Kemp- straat, gedurende welke periode over het laatste traject van deze lijn een pendeldienst met autobussen werd onderhouden; De volgende wijzigingen werden in de loop der lijnen aangebracht: Lii» D., ingaande 1 October aan de ene zijde doorgetrokken van Grote Markt via Grote Marktstraat, Spui, Zieken, Rijswjjkseplein, Oranjelaan naar Stationsweg (terug via Sta tionsplein, Rijswijkseplein, Pletterijkade, Spui, Ammunitiehaven. Wijnhaven, Kalver markt, Grote Marktstraat) en aan de andere zijde van Thorbeckelaan bij Haagweg naar Thorbeckelaan bij Laan van Meerdervoort. Lijn G., ingaande 19 Februari doorgetrokkeu van Eiberplein via Vliegenvangerlaan, Wild- hoeflaan, Laan van Poot, Tortellaan naar de de Savornin Lohmanlaan (terug via Kraaien- laan, Kruisbeklaan, Tortellaan); ingaande 13 Maart route tussen Javastraat en Groot Hertoginnelaan richting Tortellaan omge legd via Scheveningseweg, Carnegieplein, Carnegielaan, in verband met de invoering van éénrichting-verkeer op de Laan van Meerdervoort. Lijn M., ingaande 15 Januari, ten behoeve van in Loosduinen wonende en in Kijkduin schoolgaande kinderen, gedurende enkele rit ten vóór aanvang en na afloop der schooltijd, doorgetrokken via Kijkduinsestraat, Ocken- burgstraat, Prins Hendrikstraat, Lisztstraat naar Loosduinen (terug via Lisztstraat, Kijk duinsestraat). Lijn IL, ingaande 17 September doorgetrokken via Melis Stokelaan naar Betje Wolffstraat bij Rhijnvis Feithlaan. Lijn F., ingaande 1 Maart de standplaats Sta tionsweg verplaatst naar Krayenhoffstraat. IV. Wijzigingen in de loop der lijnen. a. TRAMLIJNEN b. AUTOBUSLIJNEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 350