r 30.091.549,56 Transport 1.824.250,19 9e. f f f f f 354.111.26 1' f 1.869.641,26 5.000,— 314 H.T.M. 1937 5.000,— Waardevermindering fondsen f 1.824.250.19 10e. 119.475,— f f 119.475,— Transporteren f 32.035.274.75 14 De waardevermindering der fondsen ad f 40.391,07 is ten laste van de verlies- en winstrekening geboekt. 15.530,— 1.500.000,— f 1.864.641,26 40.391.07 4.727,69 12.005,— 11.160,— 11.147,50 Af: f 56.560,— 35.157,50 2.647,50 25.110,— 9.300,— 6.860,— 18.322,50 218.662,50 3.615,— 3.520,— 1.765,— 11.160,— 12.005,- Effecten 64.000,3 Investeringscertificaten 41.000,33/2 Nederland 1947 3.000,3314 Amsterdam 1948 27.000,— 314 H.T.M. 1937 Boekwaarde gedeponeerde fondsen per 29 December 1950 Bij: f 16.000,— 3—3'/2 Nederland 1947 1.500.000,Schuldregister 3 Investeringscertificaten Gedeponeerde waarborgsommen Deze waarborgsommen zijn gedeponeerd bij: het Rijk: 6.700.214 Nederl. Werk. Schuld 14.000,3314 Nederland 1947 de Centrale Werkgevers Risico-bank: 21.000.— 3 Nederland 1962 64 255.000,3314 Nederland 1947 4.000,314 Rotterdam 1937 IV 4.000,3314 Amsterdam 1947 2.000,— 3—314 1948 de Gemeente Delft: 12.000, - 314 H.T.M. 1937 13.000,— 3—3'/2 Nederland 1947 de Gemeente Wassenaar: 12.000,— 314 H.T.M. 1937 14.000,3314 Nederland 1947 de Gemeente Rijswijk: 10.000.— 314 H.T.M. 1937 8.000,3314 Nederland 1947 het Pensioenfonds: f 1.500.000,Schuldregister 3 Investeringscertificaten 1.500.000, f f 1.824.250,19

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 354