Transport f 32.035.274,75 f 1.048.474.37 5.000,— 31'2 H.T.M. 1937 5,000,— f 1.653.474,37 f f Waardevermindering fondsen f 119.475,— lie. 1.016.822,83 12e. Kassa 159.204,67 13e. 135.125,36 Diverse debiteuren 14e. 332.917,81 Emissiekosten der leningen 15e. 87.000,— Verlies- en winstrekening 16e. 186.417,70 Totaal der activa f 33.952.763,12 Passiva. Ie. 300.000,— f f f 300.000,— 2e. 1.247.948,24 f 1.247.948.24 3e. 2.068.000,— f 2.068.000,— Transporteren 3.615.948,24 f 15 Bankier Beschikbaar saldo. Vooruitbetaalde 'kosten Dit bedrag betreft vooruitbetaalde kosten voor volgende jaren, zoals motorrijtuigenbelasting, enz. Kapitaal Gemeente ’s-Gravenhage 4 aandelen a f 50.000, N.V. Haagsche Buurtspoorwegen 2 aandelen a f 50.000, Reservefonds Saldo vorig jaar Hieraan toegevoegd 10 van de winst over 1950 Rente a 3!6 van f 256.497,89 3/2 Obligatielening 1937 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost 15.530,— 6.000,— f 2.256.000,— 188.000,— 131.944,37 12.469,37 200.000,— 100.000,— f 1.220.507,82 18.462,99 8.977,43 Af: f De waardevermindering der fondsen is tot een bedrag van f 2.667,56 ten laste van de rekening Reserve koersverschillen geboekt; het restant ad f 9.801,81 is ten laste van de verlies- en winstrekening gebracht. 1.500.000,— - 1.521.530,— 16.000,33!4 Nederland 1947 6.000,— 3/2 H.T.M. 1937 1.500.000.Schuldregister 3 Investerings- certificaten Boekwaarde effecten per 29 December 1950 Bij: f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 355