3.615.948,24 Transport f 6.618.911,26 4e. f 6.618.911,26 1.263.566,02 5e. f 1.263.566,02 4 Lening A.U. Haagsche Buurtspoorwegen 500.000 6e. 7e. 157.460,21 f f 157.460.21 290.327,11 8e. f 290.327,11 f 310.586,63 9e. f f 310.586,63 3 Lening Pensioenfonds 7.948 10e. 1.500.000,— 4 Leningen Pensioenfonds 1951 3.400.000,- lie. 2.600.000,— 12e. f 2.600.000,— 3.934.032,70 13e. f 3.950.617,88 16.585,18 f 3.934.032,70 14e. 189.305,30 f 24.380.137,47 Transporteren Vernieuwingsfonds intercommunale lijnen In dit fonds is gestort het volgens de concessievoorwaarden vereiste bedrag. Vernieuwingsfonds Saldo vorig jaar Hieraan is onttrokken: Uitgaven minus storting 3/2 Onderhandse lening 1949 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost Dit fonds is gevormd op de wijze als aangegeven in art. 8 der overeen komst van 28 Dec. 1926 tussen de gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. Haagsche Buurtspoorwegen. 4'/2 Lening Pensioenfonds 1933 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost 4!6 Lening Pensioenfonds 1929 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost 3>/2 Schuldbekentenis gemeente 's-Gravenhage Saldo vorig jaar Hierop is afgelost 3l/2 Schuldbekentenis .V.T’. Haagsche Buurtspoorwegen Saldo vorig jaar Hierop is afgelost f 2.750.000,— 150.000,— f 6.939.980,41 321.069,15 321.596,82 11.010,19 300.619,09 10.291,98 4'/2 Lening Pensioen fonds 1930 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost f 1.322.368.52 58.802,50 163.274,21 5.814,— 16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 356