Transport 24.380.137,47 f 2.519.622,40 15e. 1' 4.133.070,38 3,— 1.629.310. f 2.504.669.38 14.953,11 f 2.519.622.40 16c. 1.151.897,56 f 1.151.897,56 17e. 2.537.823.22 f 2.537.823.22 18e. 873.341.76 19e. 188.119.50 20e. 38.605,- 21e. 51.081,69 f 7.081,69 f 51.081.69 22e. Diverse crediteuren 1.704.329,46 23e. 507.804.97 562.538,97 f 54.734,— f f 33.952.763,12 17 Hiervoor geldt dezelfde toelichting als bij punt 14. Fonds voor autobus materieel Saldo vorig jaar Storting Fonds voor rollend tram mater iee interc. lijnen Saldo vorig jaar Storting en rente, minus afschrijving Hieraan is toegevoegd; Storting minus uitgaven f 48.900,— 5.834,— f 1.780.622,52 757.200,70 Beserve voor belastingen en diverse belangen Saldo vorig jaar Ondernemingsbelasting 1949 1950 507.804,97 Totaal der passiva f 359.980.— 179.990,— 197.989,— 251.986,— 467.974.— 169.389.— 1.999 f 1.127.456,68 24.440,88 Fonds voor werktuigen en gereedschappen Hiervoor geldt dezelfde toelichting als bij punt 13. Beserve verplichtingen ongevallenwet 1921 Reserve voor contante waarde van blijvende ongevallen uitkeringen. Nog te betalen coupons Voor nog niet ter verzilvering aangeboden coupons. Uitgelote óbligatiën en rente Voor nog niet opgekomen: 7 st. met rente nos. 114-2014-2025-2082-2167-2190-2814 44 st. nos. 105-106-115-122-585-593-596-600-633-1483-2015-2027- 2054- 2055- 2073- 2076-2085-2112-2115- 2125-2129-2130-2133-2135- 2136-2137- 2141-2144-2145-2159-2169-2170-2171-2176-2180-2186- 2807- 2808- 2815- 3319-3336-3341-3342-3343 Fonds voor rollend trant materieel stadslijnen Saldo vorig jaar Voor afschrijving tot op f 1,elk van: 20 motorwagens Nos. 21 t m 10 41 t/m 11 51 t/m 14 62 t/m 26 76 t m 101 11 aanhangwagens Nos. 265 t/m 275 1 pekelwagen No. 10 Voor afschrijving van 3 motorwagens Nos 171, 178 en 179, ad f 1,— elk 44.000.— 40 50 61 75

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 357