'I 23 Ontvangsten en vervoerde reizigers. ONTVANGSTEN M A A N D E N 1951 1950 1951 1950 Gld. Gld. Januari 1.147.611,74 1.133.931,54 9.184.367 9.104.497 Februari 994.576,47 1.036.747,47 7.954.805 8.236.479 Maart 1.166.670,04 1.065.052,50 9.340.487 8.473.184 April 1.091.756,31 1.131.156,19 8.735.521 9.017.482 I? Mei 1.132.256,27 1.158.505,68 9.022.918 9.232.240 Juni 1.068.581,91 1.041.348,35 8.537.406 8.309.811 Juli 1.234 682,87 1.218.903,14 9.835.661 9.690.650 Augustus 1.289.691,57 1.275.445,36 10.323.011 10.184.174 i September 1.085.017,97 1.111.885,08 8.657.780 8.852.164 October 1.046.554,19 8.346.009 1.103.366,06 8.791.141 November 1.078.246,18 1.102.896,93 8.614.824 8.805.895 December 1.151.955,49 1.220.583,55 9.241.997 9.799.084 Totaal 13.487.601,01 13.599.821,85 107.794.786 108.496.801 1.320.567,88 1.374.771,53 Totaal personenvervoer 14.808.168,89 14.974.593,38 Diversen 147.077,54 145.041.49 Totaal-generaal 14.955.246,43 15.119.634,87 Abonnementen, speciale diensten, enz. REIZIGERS (EXCL. ABONNÉ’S)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 363