1 1 27 27 4 5 Voor de aan voer van pekel-, steur- en verse haring door Scheveningse schepen te IJmuiden wordt verwe zen naar staat Illb. Aan de haringvisserij werd deelgenomen door 113 motorloggers. De totale aan voer bedroeg 441 710 kan tjes tegen 419 484(4 kantjes in 1950. Voor een speci ficatie van deze aanvoer wordt verwezen naar de staten II en lila. Aanvoer van verse haring afkomstig van drijfnetvisserij 5 342 092 kg; opbrengst 1.358.108,90. Aanvoer van verse haring afkomstig van treilvisserij 3 519 269 kg; opbrengst ƒ704.147,55. Zoals in de verslagen over de vorige jaren is vermeld, hebben ten behoeve van derden verschillende inhou dingen op de besommingen plaats. Een bedrag van 280.563,06 werd aan de rechthebbenden overgemaakt. De scheepvaart is in het verslagjaar wederom leven dig geweest. Ook voor 1952 is zulks, evenals het vorig jaar, voor een groot deel toe te schrijven aan de aan voeren van grote hoeveelheden zand in de Laakhaven ten behoeve van de uitbreiding der stadswijken in de omgeving van het Zuiderpark. In het geheel kwamen langs het havenkantoor Laakhaven binnen 11 675 sche pen, met een totale verplaatsing van 1 654 752 mL (In 1950 waren dit 10 717 vaartuigen met een totale ver plaatsing van 1 404 865 m3). Hierin zijn niet begrepen de schepen die een abonnement hadden genomen; de totale inhoud van deze vaartuigen bedroeg 23 011 m3 tegen 37 314 m3 in 1950. Aan abonnementsgeld werd betaald ƒ20.790,90 tegen ƒ33.582,60 in 1950. Over de afslag werden verkocht 101 812 kantjes ha ring met een waarde van ƒ3.445.105,80. Opgehouden werden 68 236 kantjes tot een bedrag van ƒ2.004 333,95. In totaal derhalve 170 048 kantjes tot een totaal bedrag van 5.449.439,75. ƒ202.155,64 108.789,91 226.000,— 536.945,55 De borgstellingen bedroegen op 31 December van het verslagjaar: a. gestort in contanten b. aan gedeponeerde spaarbankboekjes c. aan bankgaranties en accreditieven Totaal Vertegenwoordigers van het visserijbedrijf van acht landen hebben deelgenomen aan de Westeuropese Vis- serij-Conferentie, die van 24 t./m. 27 April 1951 te Scheveningen is gehouden. Op de agenda van deze bij eenkomst stonden o.a. de volgende punten: a. bescherming van de visgronden in de Noordzee en de Atlantische Oceaan bij de Franse en Portugese kust; h. de vangst en de aanvoer van niet-marktwaardige vis voor de verwerking tot vismeel c. aanvoer en afzet van gezouten kabeljauw; d. de inrichting en doelstelling van de White fish British Autority. Op de laatste dag van de conferentie werd een bezoek aan IJmuiden gebracht. Het was voor de eerste maal dat een dergelijke vergadering door vertegenwoordigers van het visserijbedrijf in Nederland werd gehouden. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. VERSLAG GEM DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. STAAT I. Maand. Bedrag. 449 536 154 837 26 826 637 498 1 918 133 4 458 401 923 469 In 1950 108 711 355 970 187 290 279 636 752 513 154 429 41 018 ƒ2.477.792,42 Haringaanvoer te Scheveningen in 1951. STAAT II. ƒ1.522.149,09 6 069 359 kg. Totaal 10 635 kantjes 3 379 50 968/2 457 Totaal 9 601 218 kg. 195 III. BINNENHAVENS EN VAARTEN. Scheepvaart. 5 021 247 2051/2 8 873 951 Totaal 441 710 kantjes. Haringaanvoer te Scheveningen in 1951. STAAT III. 383 122 Totaal 58 588 441 710 2 517 3 365 161 082 5.358.050,41 ft Aanvoer elders. Verse haring 573 158 kg meteen opbrengst van ƒ149.760,55 in 30 reizen. Aangevoerde haring. Heffingen. Totale opbrengst ƒ3.999.941,51. Aangevoerd werd in totaal aan verse vis In totaal werd aangevoerd aan treilharing: door motorloggers kustvissers Maatjesharing Volle haring IJle haring Steurharing De kustvissers besomden in 4 851 reizen: aan verse haring aan verse vis De garnalenvissers brachten 430 892 kg consumptiegamalen aan, waarvan de opbrengst bedroeg ƒ357.796,99. Aan pufgarnalen werd aangevoerd 53 551 kg, waarvan de op brengst bedroeg ƒ1.713,63. Poon. kg Verse haring. kg Diversen. kg Maanden en aantal reizen. 12 109 338 Aangevoerd door loggers (aantal). 9021514 5300914 I 4 165 235 732 33422 262321/a 971 182 28 54 61 61 46 10 12 101 117 25 10 907 3 640 51 413 kustvissers (aantal) 387 274 323 340 382 496 415 427 409 455 545 398 4 851 Steurharing (kantjes). 64 8591/2 2 481 4 812 12 880 80 789 101 448 43 872 Kabeljauw. kg 25 961 44 441 34 705 45 136 82 901 22 896 22 230 41 211 56 640 14412 2009 2 959 395 501 123 5831/j 65 900 5 021 247 2051/2 Totaal (kantjes). 12 740 675 1 840 8 570 15 310 14 740 87 225 866 820 2 127 570 1 714 712 2 674 050 1 349 690 Griet, kg Tong, kg Schol. kg 92819 216 647 43 540 126 345 97 330 304 345 101 487 1610 1 020 985 143 Makreel. kg 70 320 43 118 76 447 68 401 37 529 39 885 30 993 119 692 267 695 79 745 68 625 22 684 925 134 Wijting, kg Schelvis. kg 295 9 285 30 524 14 670 44 797 28 041 15 730 14 375 11 942 50 297 10 225 775 2718 3 299 9 244 11 937 4415 4 345 2 099 3 893 115 187 14 943 310 kg 13 010 258 kg 9 939 935 kg 10 742 845 kg 12 109 519 kg 26 432 1 429 1 506 34 169 47 181 32 583 11 109 25 122 11 008 5 184 170 811 154 549 521 083 289.596,42 371.433,70 353.152,60 320.632,30 367.186,22 228.326,71 277.789,79 454.445,74 735.984,84 618.332,23 845.004,14 496.165,72 Drijfnetharing (kantjes). Tarbot. kg 3 519 269 kg. 12 590 Over de afslag verkochte haring. Rog. kg 704.147,55 1.773.644,87 Trawlharing (kantjes). Verse haring (kg). Schar. kg Bot. kg haring door Scheveningse schepen en IJmuiden. 12 740 675 1 840 8 570 15 319 14 740 87 225 865 320 2 129 070 1 714 712 2 674 050 1 349 690 8 873 951 I 7 541 938 4.361.159,87 ƒ5.358.050,41; ƒ4.361.159,87; ƒ4.016.015,68; ƒ3.893.834,19; ƒ4.186.980,40. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December. Totaal 9 616 10 230 10 934 17 020 15 630 19 181 11 091 8 362 7 505 10 201 3 446 3 513 126 729 1 383 3 901 643 1 488 653 275 65 1 457 1 152 3 929 4 130 6 017 25 093 65 160 1 130 42 620 12 234 11 931 7 393 5 607 4 377 9 842 1 694 122 97 175 967 1 300 1 328 2 254 3 536 3 200 2 608 1 901 1 467 2 375 644 612 22 192 61 495 71 802 95 317 49 121 72 190 65 902 54 827 59 684 44 561 51 086 23 810 22 140 671 935 STAAT Illb. Aanvoer van te Vlaardingen STAAT IV. Treilvisserij in 1951. Hieraan werd deelgenomen door 33 zg. verse-vistreilers en 63 haringtreilers, alle motorloggers, met onderscheidenlijk 266 en 251 reizen. In deze 517 reizen besomden zij: aan verse haring aan verse vis Borgstellingen. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Totaal 1951 1950: 1949: 1948: 1947: Maatjesharing. 3 639 kantjes 1) Volle haring 544 IJle haring3 Steurharing 6 449 44 873 44 881 43 961 33 278 23 359 13 337 11 103 9 094 15 125 21 567 23 299 21 020 304 897] 1) Hieronder zijn begrepen de vangsten van de motorloggers SCH 7, 95 en 140 van de N.V. C. Vrolijk, welke redery naar IJmuiden werd overge plaatst. Bijzonderheden. Aanvoer en opbrengst van verse vis in 1951. 121 691 260 083 222 220 154 154 174 081 176 401 124 566 135 462 118904 134 273 50 270 46 103 I 1 718 208 Maatjes haring (kantjes). - 33 368 12 890/2 1 856 11 473/ van haring door Scheveningse schepen 248 1751 Totaal 1 281 123 583/ 65 900 Volle I Die haring haring (kantjes). (kantjes). 4.113,— 1.518.036,09 21 96 20 015/2 143 180 36 773/2 4 635/2 1051 1AO 22 J22 October 2231 Nov. Dec.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 374