jl 27 9 Op de groente- en fruitmarkt bestaat dringend be hoefte aan garages. De auto’s, die het marktterrein op rijden, worden, voor zover mogelijk, onder de over kappingen geplaatst. Vooral in de wintermaanden wordt het gemis aan behoorlijke bewaarplaatsen terdege gevoeld. De directeur van de Gemeentelijke Dienst van Haven- en Marktwezen, H. E. NOTTROT. Ook het afgelopen jaar werd deze veiling, bestemd voor de verkoop aan grossiers, met goed gevolg geëx ploiteerd door de Haagse Veiling voor fruit en groenten N.V. onder directie van de heer J. J. Overwater. In to taal werd aan verschillende producten in 1951 omgezet voor een bedrag van 1.530.045,40 tegen 1.429.012,28 in 1950. - i Het aantal keren, dat een standplaats werd ingeno men, bedroeg 9 525 tegen 7 510 in 1950. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. Bijzonderheden. 1 Veiling op de groente- en fruitmarkt. .,x ■t W j Bloemenmarkt op de groente- en fruitmarkt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 378