27 1 11 si ■fj VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. BIJLAGE III. Inkomsten over het dienstjaar 1951. A. Havendienst. 7.925,— I. Algemeen. 141,34 Verschillende ontvangsten SS II. Vissershaven. 1.034,20 SS 10.594,20 6.470,— SS e. 1.708,20 SS 17.483,96 III. Binnenhavens. Havenkantoor Laakhaven. Havengeld per reis, 90.918,05 17.312,60 Havenkantoor Loosduinen. 156,50 1.219,60 4.570,84 ss B. Marktwezen. I. Groente- en fruitmarkt. 1. Marktgelden. SS 232.524,96 SS 50.247,17 6.075,69 SS 186,25 639.236,65 Totaal Overbrengen 62.796,84 168.250,50 SS SS SS SS SS s» SS k. Verschillende ont vangsten a. Standplaatsen (groente) b. Standplaatsen (bloemen) c. Opslagplaatsen. b. Plaatsengeld c. Halrecht d. Pacht cantine e. Verschillende ontvangsten I C. Visafslag. a. Inkomsten uit heffingen vis174.975,40 haring39.461,71 a. Havengelden b. Kraangelden c. Kadegelden d. Opbrengst wegens levering van duinwater Verschillende ontvangsten 1.233,90 249,70 35,24 2.895,50 *.yn,65 - f 55.172,05 B. Grote Markt. 105,20 61,20 SS 1.386,— - ƒ234.821,06 20.709,90 1.731,05 2.134,90 552,80 - ƒ116.046,70 ƒ214.437,11 2.695,50 11.621,20 1.910,— 1.861,15 a. b. Havengeld per abon nement c. Liggeld per 14 dagen d. Liggeld per halfjaar e. Pleiziervaartuigen 'M Overgebracht 62.796,84 f 168.250,50 2. Huur van pakhuizen enz. a. Huur van de veiling- inrichting b. Huur van pakhuizen en kelders c. Pacht cantinegeb. d. Huur van grond e. Opbrengst duin water Opbrengst toegangs kaarten g. Opbrengst vuilaf voer h. Opbrengst visstand- plaatsen i. Verschillende ont vangsten - 115.466,17 II. Algemene markt. A. Herman-Costerstraat. 67.980,75 1.749,96 519,60 27.047 03 1.028,25 14.105,32 b. Opbrengst vishallen. c. Opbrengst rijwiel stalling d. Retributie markt kramen 113,30 -- ƒ120.730,84 a. Standplaatsen boeken b. Standplaatsen bloemen c. Riviervismarkt 6.817,37 5.732,30 - 62.796,84 Havengeld per reis g. Havengeld per abonnement h. Liggeld per 14 dagen i. Pleiziervaartuigen j. Liggeld per half jaar Marktgelden. a. Standplaatsen f 28.083,80 1.404,— 2.554,24 21,67 - 44.756,51 Heffingen voor het gebruik van openbare gron den en wateren (loswallen) Achterstallige inkomsten van vorige dienstjaren (duinwater MW)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 380