28 Ié PERSONEEL. 2 Het aantal ambtenaren bedroeg op 31 December 1951: 391, tegen 370 op 31 December 1950, verdeeld als volgt. 319 I Voor de aangevoerde kolen werden de volgende prijzen besteed: F a. STEENKOLEN. Het aantal werklieden bedroeg op 31 December 1951: 635, tegen 592 op 31 December 1950, verdeeld als volgt. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. HOOFDSTUK II. 31 Dec. 1951. 31 Dec. 1950. Ambtenaren. 454 420 31 December 1950. 31 December 1951. 153 148 102 85 28 24 635 592 5 in militaire dienst. 59 57 228 230 Totaal 391 370 Bleef in voorraad op 31 December 1951 Bedragen. kg- f 99 003 784 f 48,54' 117.052,86 f 13.368,16 f 49,72’ 99 003 784 f 4.922.757,43 Directie en Productie. Vast Tijdelijk Distributie. Vast Tijdelijk Administratie. Vast Tijdelijk 89 13 53 6 200 28 75 10 51 6 5, 5» Productie. Vast Tijdelijk Los Distributie. Vast Tijdelijk Los Administratie. Vast Tijdelijk Los Factuurprijs per 1000 kg. 295 98') 61 96 43 14’) 18 4 6 9» J» J» 9» 99 99 99 274 113 33 13 121 839 kg. 99 003 784 112 125 623 kg. 93 45 10 15 4 5 BijAssurantie enz Franco voor de wal Bij: Arbeidsloon voor het lossen IJkopneming van schepen Andere onkosten Verbruikte electriciteit voor het lossen Kosten van de mechanische losinrichting 199 2) HOOFDSTUK III. Op 1 Januari 1951 was in voorraad Aangevoerd werden Beschikbaar voor 1951 Verbruikt werden voor: Gasdestillatie Stoomproductie Werkplaatsen enz. 759 785 548 943 6 242 341 1 555 355 14 350 039 8 809 300 2 906 180 2 382 804 28 228 485 5 572 369 8 643 498 3 731 389 7 936 274 7 337 022 99 003 784 Werklieden. Totaal Van dit aantal waren er 2) was 1 104 515 300 kg. 395 920 2 900 - 104 914 120 7 211 503 kg. 1 f 21.838,01 660,— 9.218,60 4.069,81 94.634,60 f130.421,02 f 35,— 39,— 40,— 41,- 42,- 43,- 46,50 47,50 49,— 50,- 53,— 54,— 56,- 57,- Aandeel steenkolen: 104 515 300 116 451 600 X f 130'421’02 Aandeel petroleumcokes: 26.592,47 21.408,78 249.693,64 63.769,56 602.701,64 378.799,90 135.137,37 113.183,19 1.383.195,76 278.618,45 458.105,39 201.495,01 444.431,34 418.210,25 f 4.775.342,75 30.361,82 f 4.805.704,57 1) Van dit aantal was er 1 in militaire dienst. 2) n 1 3) tf n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 382