28 r i AMMONIAKWATER ENZ. KOOLTEER. 563 000 kg 192 500 kg Bleef in voorraad op 31 December 1951 Bleef in voorraad op 31 December 1951 49,931 m3 741,064 7 293 1 Bleef in voorraad op 31 December 1951 790,995 m’ 740,207 m3 WATERGASTEER. Bleef in voorraad op 31 December 1951 50,788 m3 283 500 kg AFGEWERKTE IJZERAARDE. 300 000 kg Bleef in voorraad op 31 December 1951 Bleef in voorraad op 31 December 1951 nihil 6 De directeur van het Gemeentelijk Gasbedrijf, E. H. BERKHUIJSEN. zijnde per 1 000 kg kolen 51,61 kg Beschikbaar voor verkoop Afgeleverd werd De voorraad wegteer bedroeg op 1 Janu ari 1951 en is ongewijzigd gebleven. De voorraad solventolie bedroeg op 1 Ja nuari 1951 Verbruikt werd 6 573 559 kg 6 381 059 kg 7 590 1 297 1 Op 1 Januari 1951 was in voorraad Geproduceerd werd Beschikbaar voor verkoop Afgeleverd werd 180 000 kg 1 337 903 1 517 903 kg 1 517 903 20 745 m3 Van deze hoeveelheid is geconcentreerd20 526 De voorraad geconcentreerd ammoniak- water bedroeg op 1 Januari 1951 De verwerkte 20 526 m3 slap ammoniak- water hebben opgebracht dat is 0,036 m3 geconcentreerd ammo- niakwater per m3 slap ammoniakwater. Beschikbaar voor verkoop Afgeleverd werd691,607 m’ Verbruikt werd48,600 m3 De afgeleverde hoeveelheid bevatte in totaal 174 550 kg ammoniak (NH3), dat is 252,38 kg per m3 geconcentreerd ammoniakwater, overeenkomend met 9,11 kg per m3 slap ammoniakwater. Op 1 Januari 1951 was in voorraad De 104 515 300 kg gedestilleerde kolen en en de 11 936 300 kg petroleumcokes hebben opgebracht6 010 559 kg 2 082 610 kg Afgeleverd werd1 769 478 kg Verbruikt werd13 132 kg Op 1 Januari 1951 was in voorraad De 11 134 943 1 gecarbureerde gasolie hebben opgebracht1 799 110 kg zijnde per 1 000 1 gasolie 161,57 kg De voorraad slap ammoniakwater bedroeg op 1 Januari 1951 De 104 515 300 kg gedestilleerde kolen en de 11 936 300 kg petroleumcokes hebben opgebracht20 449 dat is 0,17 m3 per 1 000 kg VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. HOOFDSTUK X. HOOFDSTUK VIII. 296 m3 219 m3 2 900 1 HOOFDSTUK IX. - 1 782 610 kg

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 385