I i I i I r. •h •^8 »4(| <1 1 I ei H u Sir Wl So.Sa a 28 g g g g f I l iWf O¥ri 1 cn oo i i I 8 I I y 5 i -s li-s- :l i1 .2 ,-ë g’g’jci o =fs=i •I 8 I. L 1 z 5 I. E s "s 3 oo 3 3 SC p: eT <e 3 Os X 3 i sO X g 3 3 e 8 I I I I I I I si sa I I I I 5 8 IS I I 88R r i' gé i ij “tl zi 1« SSK S s I'l Ln - - - 13 n L L 33^1 I O sc m rn oo 1 ï-o a Cu- -C Q. S c p 8 R L ?.8 1 :h:: .é-s •fLi -ihl I^ÏÈ- £S =1 L s i |g ih 00 u 00 g o 5 S.a g 5 o g O ®:SJ n£o »x 5 I I I 8 I I i ra r f S 3 :>:i c - O --Ï si s ■i 3 '2 s I VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. m SC o 4—4, -X X X /“N 'f f v* 'O "T *t "T “T 'T T I S I I S38 8 pj II I (OXW? Os ffi I I 1 I s s ft s el LU O m ft ft ft X sc »X X ei os T G. 6 Z w H <72 O N O O <r. el O 8 sO ei oC 8 K ei oC je ei m oo ei 3 Tt- ei en r-4 oo SC rn rn sc :p O O 4-* S cc "t: S’ oo e{ o? m Os X sO xf O O. o* H oo 00 rn sC o sC 00 00 en sC O' oo o\ ei ei ei oo^ SC Os O H- m Os SC ei ei m sc 00 Os ei oo ef 00 00 x os N 5 22 s <a cö bO x 4> E CO cc o X Os Os oó ft r r el e4 oo os' X m Tt Os oo X X m Os sC el ei •X en m SC Tt un Os Os oc OS sC ei oo oo el «e Os en rn sC el ir, X O rn rn SC g o <N ei «ei Tt O Os cn rn «n V) ei m sC •e *ei «ei e- rr ei Tt os Q. 5 S- JD «n V CN eo— 5 rr c 5 ,N ’5 ca rn SC TT O. Os Os IT) Tj- oc rn un •n oo e- I m' O ei oo eT oc oo »ri 00 SC sC £.32 ÈU. sc SIRS! I- •S s 8 f 1- sn ei —ei Os S s 2 C’* 8 IlbsWss SS^Hsïcös un sc e oo os* Os \C ei o öi> I 5 j O i SC 52 •2 00 ■§■2 9J CC J «r> 1 2 t .S 'i I 5 o os cc CC w c/) c N O oo m I I ei ’^’C; le 1^ «X o' «X scT i' I rj- ei O' Os I I ei r* oc o os «X ei e-' m el m 5 C 00 s E Os’ i Z UJ iC Q C2 T W S 45 C «n l 272 8Z-Ï w o e cn m e <4 CÖ S s t§ 8 E O 5 T3 ft rCQ ft ft ft ffl «4 c» m 4T

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 387