I i I I 28 ft 10 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. cent per m3 in de gashouders. J» Te zamen 91 970 002 m3 (Zie IV Gasrekening). Gedistribueerd Calculatie. s» f 3.559.803,76 of 3,871 cent per m3 Distributie- en verkoopkosten (inclusief gasverlies) Distributiekosten Verkoopkosten Gasverlies 11,665 cent per m3 in de gasmeters bij de verbruikers. 8,349 cent per m3. 7,239 Productiekosten. 52 031 883 m3 steenkoolgas f 4.344.183,74 52 001 646 watergas 3.764.368,84 Saldo Distributierekening Verkoopkosten BijGasverlies 3 582 195 m3 a 7,794 cent V. Berekening van de kostprijs van het menggas per m3 in de gasmeters bij de verbruikers 1951. f 8.108.552,58 gemiddeld 7,794 1.296.669,54 1,410 1.983.937,94 2,157 279.196,28 0,304 104 033 529 m3 menggas 91 970 002 91 970 002 3 582 195 a 7,794 cent f 1.296.669,54 of 1,410 cent per m3 gedistribueerd gas. 1.983.937,94 2,157 279.196,28 0,304

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 389