29 3 - VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. TECHNISCH OVERZICHT. Centrale. Ketel No. 31 32 33 34 Type Turbo-Generator 5 6 8 9 Draaistroom-gelijkstroom omzetter 1 2 3 4 Type Mot. Gen. Kabelnet en transformatoren. Meters (geplaatst). Totaal 159 051 163 676 Bij de afdeling Openbare Verlichting zijn tevens in onderhoud enige automatische seinapparaten ten be hoeve van het verkeer. Voorts zijn voor rekening van de Dienst van Haven- Vuurhaard. Stookinrichting Stoomdruk ata Stoomtemp. °C Stoomprod. t/h Vermogen MW Hoogspanningsvoedingskabels in meters Hoogspanningsverdeelkabels in meters Laagspanningsverdeelkabels in meters Laagspannings-spanleiding in meters in Loosduinen Aantal transformatorzuilen Aantal transformatorstations Aantal transformatoren in bedrijf Capaciteit transformatoren in kVA Gewone meters Penningmeters Fabrikaat Stoomdruk ata Stoomtemp. °C Vermogen MW Fabrikaat Vermogen kW A.E.G. 720 A.E.G. 25 400 22,5 267 359 292 695 716 371 11 973 231 411 903 85 285 154 613 4 438 31 Dec. 1950. De directeur, H. F. A. ROODENBURG. A.E.G. 25 400 22,5 279 815 305 047 733 793 11 433 232 447 971 92 495 159 125 4 551 31 Dec. 1951. Stork 25 425 14 Babcock Wilcox Bailey Poederkool 29 425 82,5 18 Babcock Wilcox Lopulco Poederkool 29 425 50 10,8 Stork 25 425 14 Cascade- omvormer Bruce-Peebles 1 200 Babcock Wilcox Lopulco Poederkool 29 425 50 10,8 Eenanker- omzetter Bergmann 2 000 Babcock Wilcox Bailey Poederkool 29 425 82,5 18 Eenanker- omzetter Bergmann 2000 Eenanker- omzetter Bergmann 2 000 en Marktwezen in onderhoud de verlichtingen van het algemene marktterrein aan de Herman-Costerstraat en de groente- en fruitmarkt, stoplichten bij bruggen en de verlichting rondom de Scheveningse havens.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 394