29 5 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. I. Bedrijfsrekening 1951 (Gewone dienst). Baten. Art. Lasten. Art. Stroomopbrengst 1 II 10.208.632,53 10.209.000,— 1.791.000,— 1.790.794,43 III Distributiekosten III 7» 75.519.46 75.000,— 3.524.000,— 3.523.605,55 IV Verkoopkosten IV >7 1.257.000,— 1.257.509.33 V 1.134.000,— 1.133.214,41 1.133.214,41 1.134.000,— VI VI 61.000 60.982,36 60.982,36 61.000,— 77 77 77 77 VII VII 77 VIII 77 34.502.000,— 34.499.708,36 34.499.708,36 34.502.000,— Bedrijfsrekening 1951 (Kapitaaldienst). II. Art. Uitgaven. Inkomsten. Art. ƒ5.176.900,— \f 5.176.900,— I 5.176.900,— ƒ5.176.900,— II 1.141.909,— 1.141.909,— 77 1.141.909,— III 4.000,— 4.000,— 4.000,— 4.000,— 77 77 6.322.809,— 6.322.809,— 6.322.809,— 6.322.809,— I| 319.000,— 709.000,— 4.768.000,— 77 77 Kosten van stroomin- koop Productiekosten Kosten der Openbare verlichting Kosten van de Open bare dienst Kosten werken voor anderen Bijzondere lasten Saldo winst Door afschrijving op de activa vrijgekomen gelden Opbrengst van bezit tingen, uit leningsgelden aangeschaft Kapitaalverstrekking door de Gemeente Begroot bedrag. Begroot bedrag. 318.754,52 708.599,27 4.768.358,02 Werkelijk bedrag. Werkelijk bedrag. III Vergoeding productie- j kosten Vergoeding distributie- kosten i Vergoeding verkoop- kosten V Vergoeding kosten der j Openbare verlichting I Vergoeding kosten van I de Openbare dienst Vergoeding kosten wer- j ken voor anderen VIII i Bijzondere baten I II Begroot bedrag. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Werkelijk bedrag. 318.754,52 88.545,04 319.000,— 88.000,— 11.987.000,— 10.209.000,— De administrateur, TH. A. VAN HILST. Gezien: De directeur, H. F. A. ROODENBURG. Gezien: De directeur, H. F. A. ROODENBURG. De administrateur, TH. A. VAN HILST. Aanleg en uitbreiding Aflossing op de schuld aan de Gemeente 1. wegens afschrijving op de activa 2. wegens opbrengst van bezittingen, uit leningsgelden aange schaft 11.986.767,27 10.208.632,53 21.359.000,— 21.356.550,71 1.141.909,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 396