29 29 1 'I 6 7 600.000,— I '1 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRUF. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRUF. III. Toelichting op de Bedrijfsrekening 1951 (Kapitaaldienst). Wijzigingen in begroting 1951. Aanleg en uitbreiding. Verwerkt in 1951. Restant. Niet meer benodigd. a. 200.000 82.500,— 3. Schakelinrichtingen 82.500,— 82.500,— 82.500,— 77 77 77 77 70.000,— 4. Vernieuwing grijpkraan 70.000,— 69.900,— 100,— 100,— 77 850.000,— 850.000,— 850.000,— ,7 850.000,— 77 77 ,7 77 350.000,— I 350.000,— 350.000,— 350.000,— 77 77 600.000,— 600.000,— 77 600.000,— 77 77 77 77 1.250.000,— 1.250.000,— 77 1.250.000,— 77 77 77 100.000,— 195.900.— 47.400,— 148.500,— 148.500,— 1.115.000, 2.530.300 1.241.600,— 1.288.700,— 1.288.700,— 77 77 77 175.000,— 2. Nettransformatoren 435.267,— 172.100,— 263.167,— 253.300,— 77 9.867,— 77 77 77 Verhoogd met ƒ500.000,verz. 1951, no. 475. corr. no. 1.253.000,— 3. Kabelnet 1.788.900,— 590.900,— 1.198.000,— 77 77 1.198.000,— 77 77 77 77 400.000,— 4. Huisaansluitingen 474.500,— 391.100,— 83.400,— 83.400,— 77 77 77 77 475.000,— 562.600,— 425.000,— 137.600,— 137.600,— 77 77 77 600.000,— 600.000,— 494.700,— 105.300,— 77 77 105.300,— 77 >7 77 d. Terreinen 14.447,50 12.900,— 1.547,50 67,50 1.480,— 77 77 77 785.000,— e. Gebouwen en terreinwerken 4.256.400,— 5.167.800 1.282.700,— 3.885.100,— 3.885.100,— 77 77 77 77 77 500.000,— Openbare Verlichting 379.300,— 530.000,— 150.700,— 77 1.700,— 149.000,— 77 77 77 85.000,— g. Algemene middelen 85.000,— 69.300,— 15.700,— 77 3.300,— 12.400,— 77 77 77 5.000,— h. Onvoorzien 5.000,— 77 5.000,— 77 77 5.763.000,— 5.176.900,— 26.765.314,50 346.867,50 26.418.447,— 77 Verhoogd met ƒ126.400,corr. no. 298 236 Afd. F., besluit van B. en W. d.d. 8-5-1952. Productiemiddelen. 1. Stoomketels 2. Turbogeneratoren 2. Installaties voor nachtstroomlevering Beschikbaar op begroting 1951. Verhoogd met ƒ30.000.corr. no. 298 236 Afd. F.. Besluit B. en W. d.d. 8-5-1952. Totaal beschikbaar in 1951. Over te brengen naar 1952. Verhoogd met 4.250.000,verz. 1951, No. 475, corr. No. 279 381 Afd. F., Raadsbesluit d.d. 10-9-1951. Verhoogd met 95.900.—; verz. 1952, No. 1corr. no. 285 982 Afd. F., Raadsbesluit d.d. 14-1-1952. 9.500.000,— 6.850.000,— 9.5OO.OOO,— 6.850.000,— 9.300.000,— 2.600.000,— 77 77 9.500.000,— 6.850.000,— 77 1.252.995,— b. Distributiemiddelen. 1. Onderstations, transfor- matorhuisjes en -zuilen I 9. Overige productie middelen. 6. Kolentransport inrichtingen 7. Electrische inrichtingen enz 5. Inrichting voeding- stations Verhoogd met 122.005,verz. 1952, No. 1, corr. no. 285 982 Afd. F., Raadsbesluit d.d. 14-1-1952. Verhoogd met 40.300,corr. no. 298 236 Afd. F., besluit van B. en W. d.d. 8-5-1952. Verhoogd met ƒ87.600,verz. 1952, No. l.corr. no. 285 982 Afd. F., Raadsbesluit d.d. 14-1-1952. Verhoogd met ƒ74.500,—; verz. 1951, no. 432, corr. no. 279 216 Afd. OW/F, Raadsbesluit d.d. 27-8-1951. Verhoogd met 1.250.000,— verz. 1951, No. 475, corr. no. 279 381 Afd. F., Raadsbesluit d.d. 10-9-1951. 5.000,— 31.942.214,50 j j Verhoogd met 6.967,;verz. 1952, No. 1, corr. no, 285 982 Afd. F., Raadsbesluit d.d. 14-1-1952. Verhoogd met ƒ420.000.verz. 1951, no. 350, corr. no. 273 065 Afd. E.Z., Raadsbesluit d.d. 16-7-1951. I Verlaagd met ƒ166.700.corr, no. 298 236 Afd. F., Besluit B. en W. d.d. 8-5-1952 c. Verkoopmiddelen. 1 Meters Verhoogd met 1.480,—; verz. 1952, no. 1, corr. no. 285 982 Afd. F., Raadsbesluit d.d. 14-1-1952. Verhoogd met 12.967,50; verz. 1952, no. 121, corr. no. 287 181, Afd. F.. Raadsbesluit d.d. 22-2 1952. V Vlllvv^U UIvl JW.WV», WIL. lyjt, uv. t i 279 381 Afd; F., Raadsbesluit d.d. 10-9-1951. Verhoogd met ƒ35.900,—; verz. 1952, no. 1, corr.no. 285 982 Afd. F., Raadsbesluit d.d. 14-1-1952. 8. Koelwatercirculatieleiding Verhoogd met 30.000,verz. 1951, no. 475, corr. no. 279 381 Afd. F., Raadsbesluit d.d. 10-9-1951. Verlaagd met 30.000.corr. no. 298 236 Afd. F., Besluit B. en W. d.d. 8-5-1952 77 7 19.291.895,— Onverwerkt crediet op i 1 Jan. 1951.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 397