29 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. Kostensoorten 1951. IV. Bedrag. Omschrijving. j, 5, 30.036.481,91 305.131,57 99 29.731.350,34 8 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Af: Afdeling Arbeid Afdelingen Magazijn en Inkoop enz. Specifieke verkoopkosten. Omzetbelasting Reservering voor dubieuze posten Overige vaste lasten. Belastingen en recognities Assurantie Contributies, subsidies en abonnementsgelden Huur Kosten van beheer Vergoeding sleuflengte (retributie) Kapitaalslasten. Rente wegens leningschuld Rente anders dan wegens leningschuld Afschrijvingen 97.678,24 207.453,33 189.350,43 388.883,77 1.070.511,23 176.309,60 152.032,43 2.207.915,22 6.818.624,31 17.947,06 3.178,29 800.096,01 743.435,56 29.468,42 78.282,41 21.174,89 24.623,67 75.369,43 1.754.667,13 8.313.774,41 393.202,53 1.341.935,91 183.187,29 897.556,87 2.292,90 764.116,26 50.165,17 8.518,16 264,78 2.500,25 498.619,76 70.437,59 74.173,53 1.930,35 3.553,97 4.443,50 400.572,25 430.119,08 1.141.909,— 39.969,19 15.033,07 71.024,61 73.321,62 30.000,— 672.000,— Overige directe kosten. Onderhoud en werken door derden Telefoon, duinwater en gas Zegels, telegrammen enz Representatiekosten Vergoeding kasverschillen Stroomverbruik openbare verlichting en openbare dienst Overige kosten Brandstoffen en materialen. Brandstoffen Smeermaterialen Onthardingsmaterialen Magazijnmaterialen Overige materialen Gloeilampen Drukwerk en kantoorbehoeften Kantoormeubilair en kantoormachines Dienstkleding Gereedschappen Kosten van stroominkoop. Kapitaalslasten Brandstofkosten Bedieningskosten Onderhoudskosten Algemene kosten Transportkosten. Goederentransport door derden Personentransport door derden Reis- en verblijfkosten Tramkosten Lonen en salarissen, incl. sociale lasten. Bedieningslonen Onderhoudslonen Algemene lonen Bedieningssalarissen Onderhoudssalarissen Algemene salarissen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 398