29 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRUF. V. Energierekening 1951 Omschrijving. kWh. Bedrag. Omschrijving. Bedrag. Totaal. 995.273,36 15 068 873 I 9.369.783,44 21.356.550,71 ƒ21.356.550,71 Totaal 250 728 939 Totaal Productierekening 1951. VI. Totaal. Omschrijving. Bedrag. Totaal. Omschrijving. Bedrag. Brandstofkosten 103.422,61 456.374,14 2.005.129,— 290.177,18 ƒ10.208.632,53 ƒ10.208.632,53 9 326.508,90 5» 5» Overige vergoedingen productiekosten Overgebracht naar de Verlies- en winstrekening Kosten van stroominkoop. Kapitaalslasten Brandstofkosten Bedieningskosten Onderhoudskosten Algemene kosten Kapitaalslasten. Rente Afschrijvingen Huur Bedieningskosten. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Astransport Bemaling afvoerkanaal Overige bedieningskosten Onderhoudskosten. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Smeermaterialen Overige materialen Onderhoud door derden Overige onderhoudskosten Algemene kosten. Aandeel beheers- en administratiekosten Huishoudelijke dienst f Overige algemene kosten 638.327,90 6.818.624,31 Stroomopbrengst. Trams troom Openbare verlichting en Openbare dienst Gemeente Voorburg Lichttarief Krachttarief Oppervlaktarief Winkel tarief Bedrijfstarief Nachtstroomtarief 636.977,90 6.794.588,43 456.274,14 1.927.238,93 290.130,52 7 191 606 6 842 600 38 255 980 75 872 107 66 342 209 13 684 975 3 471 335 23 999 254 540.916,20 17.947,06 908.847,96 465.793,05 71.624,73 86.708,44 117.079,37 86.389,37 Vergoeding productiekosten N. V. E.Z.H. Kapitaalslasten Brandstofkosten Bedieningskosten Onderhoudskosten Algemene kosten 365.660,03 73.165,90 17.548,21 5» 1.754.667,13 i 8.313.774,41 393.202,53 183487’29 I 11.986.767,27 1.341.935,91 1 498.619,76 461.406,95 5.091.597,96 5.058.018,96 6.695.271,21 1.525.501,39 421.211,19 609.649,93 ƒ10.105.209,92 308.429,— 3.390,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 399