INHOUD. ALPHABETISCH REGISTER. I 27 XJ Bad- en zweminrichtingen Baden (School- en Zee-) Baggerwerk (Waterverversing en Bankwezen Bebouwingsvoorschriften Bedrijven en diensten (Organ, van Gemeente Begraafplaatsen Begroting Belastingen Beroepskeuze (Voorlichting bij Bescherming van dieren Bescherming van kinderen, vrouwen Besmettelijke ziekten Besmettelijke Veeziekten Bestuur (Het Bevolking Bevolkingsregister Bewaarschoolonderwijs. Zie Voorber. onderwijs Bewaking rijwielen Bewijzen van goed gedrag Bewijzen van Nederlanderschap Bibliotheken (Leeszalen en Bioscoop- en toneelvoorstellingen (Toezicht op Blindenzorg Bond Vacantiebezigheid voor schoolkinderen( Haagse Bouw- en Woonverordening Brandverzekeringsfonds Brandweer Bruggen Burgemeester Burgemeester-De-Monchy-fonds Burgerlijke Stand Bijzonder onderwijs Echtscheidingen Eerste Hulp Erediensten Eigendommen (Grondgebied en Erfpacht Exploitatie-Mij. Scheveningen N.V. Faillissementen Financiële besluiten (Verschillende Financiën 15 41 58 16 16 i 26 30 41 20. 30 54 27 48 25 25 26 29 26 14 24 15, 16 18 31 23, 24 44 24 24 1 14 16 46 20 60 30 18 16, 17, 18 Blz. 20 43 40 25 16 21, 22 27 1 50 15, 16 46 28 29 20 9, 33 32 61 29 14 11 11 58, 59, 60 58. 59 23 12 28 25 22 22, 23 22 14 11 58 29 18 14 17 18 1. 2 21, 22 16 11 32 46 32 Blz. V, VI 1 14 16 16 18 24 25 26 26 28 30 31 46 58 58 Demobilisatie-Comité, ’s-Gravenhage (Plaatselijk Demobilisatie-uitkering Detailhandel Diensten (Organ, v. Gemeentebedrijven en Diensten (Takken van Dienstgebouwen Dienstplichtadministratie Dienstplicht, lichtingen Dierenbescherming Directeuren en administrateurs Distributie Doodschouw Drankbestrijding Drankwet Drenkelingen (Redding van Aankoop grond Academie van Beeldende Kunsten Administrateurs (Directeuren en Adviesbureau voor Alcoholisme Afgifte Bewijzen goed gedrag Afgifte Bewijzen Nederlanderschap Afstand van grond (Kosteloze Alarmeringen Alcoholisme” (Vereniging „Consultatiebureau voor Algemeen Haags Comité (Stichting Algemene Politieverordening Ambacht Ambachtsscholen Ambtenaren van de Burgerlijke Stand Ambtenaren (Gemeente-) Ambtenaren der Gemeentesecretarie Ambtenaren van de Politie Ambtenaren bij de takken van dienst Anjerfonds (Haags Apothekers Arbeid Arbeidende klasse (Vereniging tot verbetering der woningen van de Arbeidsbemiddeling Arbeidstherapie Arbeidswet Arti et Industriae (Nederlandse Vereniging Autobusdiensten Avondnijverheidsscholen College van Burgemeester en Wethouders1,2 Colleges van curatoren48 Commissie voor de Prijzen30 Commissiën uit de Raad (Vaste 3, 4 Commissiën, waarvan alle of enkele leden door de Raad of door Burgemeester en Wethouders zijn of zouden zijn benoemd4 t/m 11 Commissiën (Overige- en Besturen)4 Commissiën van Toezicht op het onderwijs46 Comité tot steun aan hulpbehoevenden (Gem. 9, 32 Conservatorium voor Muziek (Koninklijk 55 Consultatiebureau voor Alcoholisme (Vereniging 23 Consultatiebureaux35 t/m 38 Coöperatieve verbruiksverenigingen Crediet- en bankwezen (Geld-,). Criminaliteit Crisis Comité (Haags in liquidatie Blz. 16 48 12 22 8. 60 27, 60 16 21 23 56 18 29 48 16 11 12, 13 18, 19 11 32 24 30, 31 Geboorte Gebouwen (Gemeente-) Geestelijken Geld-, crediet- en bankwezen Geldleningen Gemeentebedrijven en diensten (Organ, van Gemeentebegroting Gemeentebelastingen Gemeentebestuur. Gemeentebrandweer Gemeente-eigendommen Gemeentegebouwen Gemeentelijk Comité tot steun aan hulpbehoevenden .27, 60 Gemeentelijke inspectie van het onderwijs 52, 53 Gemeentelijke Schoeiseldienst Bijlagen I. Het Bestuur II. Bevolking III. Grondgebied en eigendommen IV. Financiën V. Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid VI. Openbare gezondheid VII. Volkshuisvesting VIII. Waterstaat IX. Verkeer X. Landbouw, handel en nijverheid XI. Arbeid XII. Maatschappelijke steun en voorzorg XIII. Volksontwikkeling en -opvoeding XIV. Erediensten XV. Landsverdediging

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 3