29 3TS s?" A KSjS VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. VII. Distributierekening 1951 Totaal. Totaal. Bedrag. Omschrijving. Bedrag. Omschrijving. 12.882,06 53.255,99 829.806,10 75.519,46 1.715.274,97 247.896,93 202.710,90 375.338,55 5> 135.041,95 1.790.794,43 1.790.794,43 VIII. Verkooprekening 1951 Bedrag. Totaal. Omschrijving. Bedrag. Totaal. Omschrijving. 446.846,46 i 1.533.346,36 35.603,16 142.599,28 i 3.523.605,55 3.523.605,55 10 5, J» 5» 99 Kosten van voorlichting Omzetbelasting Aandeel beheers- en admini stratiekosten Laagspanningsnet. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Materialen Rente Afschrijvingen Huisvestingskosten Overige kosten Aandeel beheers- en admini stratiekosten Administratieve afdelingen. Lonen en salarissen, Onderstations, transformator- huisjes en -zuilen. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Materialen Rente Afschrijvingen Huisvestingskosten Overige kosten Huisaansluitingen. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Materialen Rente Afschrijvingen Huisvestingskosten Overige kosten Technische afdelingen. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Materialen Rente Afschrijvingen Huisvestingskosten Overige kosten Hoogspanningsnet. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Materialen Rente Afschrijvingen Huisvestingskosten Overige kosten 916.850,32 33.252,72 897.556,87 Vergoedingen verkoopkosten. Meterhuur Vaste vergoeding huur- installaties Huur nachtstroominstallaties Overige vergoedingen ver koopkosten Overgebracht naar de Ver lies- en winstrekening 445.110,87 320.655,17 66.129,46 17.228,64 42.776,70 60.972,— j 5.133,15 10.470,95 154.062,60 113.643,09 96.002,96 156.152.— 239.138,45 70.807,— 61.485,73 6.650,47 69.825,99 79.809,— 6.745,82 23.379,92 4.250,— 5.131,41 Vergoeding distributiekosten. Vergoeding 25-kV-installatie Hoekwaterstraat (voormalige I Van-Tuyllstraat) Kabel- en transformatorhuur Vaste vergoeding Ned. Spoorwegen en H.T.M. Overige vergoedingen distributiekosten inclusief sociale lasten 727.791,59 Drukwerk en bureaube hoeften Huisvestingskosten Overige kosten 926.668,46 184.700,80 78.694,34 204.400,— 84.272,77 54.609,99 135.048,34 I 41.232,63 58.052,32 95.220,- 6.308,50 39.476,76 I I 64.147,51 89.308,06 Overgebracht naar de Verlies- i en winstrekening 44.896,83 j -1 1.257.509,33 I 2.266.096,22

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 400