29 11 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRUF. de Openbare verlichting 1951 Totaal. Omschrijving. Totaal. Omschrijving. Bedrag. 1.133.214,41 Vergoeding kosten der Openbare verlichting j 29.922,66 1.133.214,41 1.133.214,41 1.133.214,41 X. Rekening van de Openbare dienst 1951. Omschrijving. Totaal. Omschrijving. Bedrag. Bedrag. Totaal. 60.982,36 60.982,36 60.982,36 60.982,36 XI. Omschrijving. Bedrag. Totaal. Omschrijving. Totaal. Vergoeding werken voor anderen 318.754,52 I 103.246,88 I 318.754,52 318.754,52 XII. winstrekening 1951. Lasten. Bedrag. Totaal. Baten. Bedrag. Totaal. 9.369.783,44 4.852,40 672.000,— 88.545,04 Saldo winst ƒ9.458.328,48 Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Stroomverbruik Gloeilampen Overige materialen Rente Afschrijvingen Overige kosten Aandeel beheers- en admini stratiekosten Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Stroomverbruik Overige kosten Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Goederen, materialen en overige kosten 1.715.274,97 2.266.096,22 Vergoeding kosten van de Openbare dienst. Feestverlichting Verkeersobjecten Urinoirverlichting Stroomverbruik Saldo Energierekening Bijzondere baten Rente Nog geïnde, reeds afge schreven vorderingen Overige bijzondere baten 1.154,78 82.537,86 18.912,31 22.792,72 3.221,45 16.055,88 20.574,66 16.055,88 24.351,82 30.000,— 6.599,27 Gezien: De directeur, H. F. A. ROODENBURG. IX. Rekening van Verlies- en 272.059,52 482.563,88 29.468,42 66.718,93 72.372,21 103.900,— 76.208,79 De administrateur, TH. A. VAN HILST. 708.599,27 4.768.358,02 9.458.328,48 I Saldo Distributierekening Saldo Verkooprekening Bijzondere lasten: Uitkering aan de Gemeente voor de ondergrond Uitkering aan de Gemeente voor beheerskosten Overige bijzondere lasten Werken voor anderen 1951. 215.507,64 I -1 318.754,52

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 401