1 I I ii L zS Ihl - o u E^-0-0 ^’1 1 1 I ÜiiHI «siüShhis illiflillllH 29 1 J I H 1 1 a lis f f 3 R f f r r s s 8 8 I sf-Hhs I. I 3 5 S •I s s 8 2 S i en «n §L o 8 5 _s "e g. I H S -C i z o I. s I. sC oo rM ri I. 8 oo So sO’ I 8 nr I 8 8 I 2 I 8 Os I 8 8 I. I 8 8 I 8 II. 8 8 I r s Su "5 g 1 «2 S£ I I I I I I II I tffssp s »o’ Os’ Tf’ Tt oo c4 so sc S en r- S r~ 00 os’ O CM r r r r r x “N ■5 5 g s 1 is 5 ■I- F h I. I. - 8 I S 9 I. I. i i i i r s p i I I I 8 g i -f ^§88^3^18 £33OS58888888 L L L LJJJ.I I ti i i iii r 8 S 5 I I I I I I I 8 2 8 I I I I I 3 .8 I I I I II I I 8 8 8 8 I I I I SS S S •IsM £o£ö£oq g. c§ g E E c §.E f hëO§i Ihï i’p-fz 2 2 g E-g 2 2 5 O S 5 S S VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. CM o X 12 g os cm" -C 4) ,K 'S 2 3 •C O VS O' c <z> O t= O o «J <s> a, c oo" Tt vs en O r- OS s© sC O I o so O< O' ,R -C E u o D <D o. jo «j ca O' u 0 Q co Q. *0 l 0) o ca CM" 8 en o "v t> oo 4> 50 vi en OO vi oo V) oo’ SC CM Tt oo’ ■et Os Os CM Cl en 00 5 3 •5 to cm CM OO O vs’ 2 oo’ R T 1 8 en sD en vi CM V) oo vj CM V X u ch o tt O •U w> É-S CM s© CM VS 3 4! sg K c 8 §2 »o c Ss1 <s Só 5 c - O in \C C' Zï sO o oo m >z-i cm oo r >r, -r t 'o n- rf oo m’ oo’ ■nh oo 00 r~’ o E 3 O 00 G 5 u -C -O c o S? •- Sc 95 J/5 ?E SS o Q s© O vo S3 CM c os aFi -« Q.VS O Os sh ^il °J c s •5 o -■5 5 HallH iswm§ g oo c^ "et CM en Q Os s© O S© C-’ en vo nr ■er en oo R R R R S Tt r~ °o O r- a> r- o M cm’ (73 U 5 Z •s •5 8 o Q Q C Q ‘Eg u .og <D .35 "O -O 0> :z? *- -D O E c"2 °i 5 g I - co C* en s© en eed O r^TrcMinenensOst O oo o -et oo »- un rf en rt en un oo «zs OO en CM en en 00 o CM en CM en «O 00— s© Z ©s* en TT cm’ I OS O oo s© OO <N <0 ’t O> O o4 3 co Z UJ Q O O c a: S IL X Q Q O 8 ie k tT oo en s© en en xf Sb Sn S ■s C 00 c E 3 *O -o co •=9 o •o 00 x: o X c o c IU v> g*-E c 2 5 O U- I- U. 'O r5 C cm rf o' o oo" en oo en s© O sc cm’ rt </3 00 o 5 <u o 00 g-s S3 E§ 2.2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 402