30 30 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. Lasten. Baten. Werkelijk bedrag. Art. Na wijziging. Oorspronkelijk. Oorspronkelijk. Na wijziging. 96.530,— 71,15 262,97 150,— 262,97 VI. 15.450,— 14.610,— 22.714,97 1.100,— 900,— 2.768,66 XI. 1.344,31 2.400,— 136.633,49 136.655,— 132.680,— Totaal der lasten Totaal der baten 132.680,— 131.245,— 131.219,13 Batig saldo Nadelig saldo 5.410,— 5.414,36 ,5 136.633,49 136.655,— 132.680,— 132.680 136.633,49 kapitaalsinkomsten en -uitgaven over 1951. Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. TI Uitgaven. Inkomsten. Art. Werkelijk bedrag. Na wijziging. Oorspronkelijk. Oorspronkelijk. Na wijziging. 507.085,- 507.085,— 190.000,— Totaal der inkomsten Totaal der uitgaven 190.000,— 507.085,— 507.085,— 6 7 136.655,— I 55 280,— 96.526,— J» 5 5, 1.105,— 1.770,— I. 11. III. IV. IX. X. Hypotheekrente Rente in rekening-courant Rente uit anderen hoofde Door geldnemers betaalde kosten van schatting en onderzoek Vergoeding voor vervroegde aflossing Boete voor te late betaling Vergoeding van onkosten door geldnemers Vergoeding voor het door de Hypotheekbank gevoer de beheer enz. a. van het Noodhypothekenfonds b. van het Rijkshypothekenfonds Verhaal van pensioensbijdragen enz Vergoeding door schuldenaren voor bemoeiingen der Hypotheekbank in zake de exploitatie hunner panden Diverse baten Gezien De directeur, W. D. BOLL. Memorie. Memorie. 15.093,60 1.136,40 265.— 1.045,03 32,44 651,90 1. II. III. IV. V. Memorie. Memorie. De administrateur, A. ARINK. V. VI. VII. VIII. I. II. III. II. II. IV. Rente van het kapitaal Rente in rekening-courant Rente van door geldnemers bij de Hypotheekbank gedeponeerde gelden Rente uit anderen hoofde Memorie. 2.765,— 98.495,— 16.250,— 392.340,— Memorie. 75,— Memorie. 33.230,— Memorie. Memorie. Memorie. 100.000,— Memorie. 90.000,— Memorie. 34.360,— Memorie. Memorie. Memorie. 200,— 250,— 100,— 740,— 280,— 1.000,— 50,— 400,— 4.000,— 3.870,63 29.10 332.400,— 16.250,— 158.435,— 112.735 112.735,11 1.101,53 1.803,82 Verlies bij executie Diverse lasten Afschrijving op dubieuze debiteuren kosten van beheer h. belastingen enz. 114.380,— Memorie. 1.500,— vil. III. IX. 332.400,— I 16.250 158.435,— Memorie. 34.359,01 s> 5 III. Rekening van 97.500,— 1.800,— j Opgenomen kapitaal Door geldnemers gedeponeerd j Aflossing op hypotheken IV. Overboeking van de vorige dienst I. Gesloten hypotheken Teruggave aan geldnemers van door hen gedeponeerde gelden Aflossing van kapitaal Overboeking naar nieuwe dienst 1.521,06 13.572,54 Kosten van schatting en onderzoek enz. a. schattingen enz b. tussentijdse herschattingen c. inspectie Algemene onkosten a. personeel b. vergoeding aan de Gemeente voor gebruik van localiteit enz c. pensioenslasten d. kosten van ongevallenverzekering e. kosten van invaliditeitsverzekering bureaukosten, drukwerk, zegels en diverse on- kosten g. uitkering aan de Gemeente wegens bijdrage in de 100.000,— Memorie. 90.000,— Memorie. GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. II. Rekening van baten en lasten over 1951. 98.495,— 16.250,— 392.340,- Art.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 410