i l 1 I 30 I f6g<gslBl<fïM?‘2-f|- rg r r r r r r &1 4> CJ C B I I I I s s 3 i s S L L L®q888.q8qqqqqsqss i. L L L L L L L L l. L L L L L L L I O O -« X OO O\ b- O X X OO X X m' OO cn (M X O* X X X X O O O O O X \O \O X I O Tf \O !r< O O' t^- r- X Tt O' X O O' r^i r^; xj- r--: C O' O C O J' n c OC I I II I I I II I II I I I I I I I II I I I I I II I I I I I I I I I 288'2 8R88££88 82gg 1'8 I* I* l' l' l' l'S I* l' l' l'= l'gXSS B s X iiiasxssasssRSiïsss i i i i i i i i i i i i i h i i i' i' i‘3<sW5Ó'aM<iP's'r r rr 1 rr1 X X X X oo X X X X X o X X ^Nvn>O^N>a^O'©r-'-Nf<i-< I 5 |5 5 ‘tn E vi J? D 5 O T=. I -" I I I S I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I "i r 11' q i‘§S< I' a\ X o X X ,~'S5Ss'S®S L L l.qqqqqq8qqqqS222.8S I 1.1. IJ. I I 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 I 1 o* co Tf 00 oC r~- o" r-* r-” <4 o* o' r~-' >r? o' oo" o’ ■ƒ<<->" o o' o' <n o" o o" o" <n O O o" O wi- 1 IqqsqqqRsqqqq^sqqqqqRqqqqqgs^sqqgq X X X o' X X X oc o o’ X X X X X X o\ X X cm’ X X X X o e J o s VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. r r R R m v") «zi NN ni R’ R R R R 9 M J CQ aó cs CQ “O O 1 o "g o Z o R R R M cs •u cj O H MO 'sf - - S c CS 0) c« o o O M iMi r^, X rt X f<: N C IA1 N O q ’t o O r-_ IT1 -■ N X r^ X in X O', r^. q o q X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O' x c o4 X o’ X X X X O X O N 0' 0' O' ^- tT N o rj O N tC o O' X Tf X r' ’O’ rf rt X IT, Tt rn Tt r' N q q q 't 'q q NO qq q N qx xx> C ir, in Tt r', t’’, r-, Tf ’O Tf X X X X X X X X X X X R R R oo - q q q q q q q q q q q q q o o\ cq qqq^ N N N fB N O' C N (O X O' O X X O X OO X ON'CNNCICOO'. TTfM CM o vo Tt cm ’t N Tt - c r j n rf cm X X o X X X o' oo o X X o o O X o o' o g X g léö’^o s qq?r R R X R R R O 3 s CS CS R R R R Z T LU z h- o CL b Z ^^SS^^cMCMCM^cMcMcMCMri^XiP^cn^c^^^cn^^^^^^^^^^^^1 T—I T-K T—T—H T—T—T—T—T—<-—t—T—T—1—T—T—T—I T—V—T— [ON^CONOWTCN - 'CD^orifM - I—1] CM •u 5 -O -E ës H 2 E g o Q TT i -y - q q 3 q s q q 3 5 5 8 8 3 8 q q S q q q q 3 q q q q q q q q X X X X X X^ X X w“> X X X X iti X X X X X X X X X X X X X X X X cn o u 73 Q c w CS 2 c*> o u c ‘c OOOvOTfQCjq. O O N - O o N r-, N - Tf uo - O' ’t CM Tf N Q\ CM -Q <5 "O g S Q 0 S

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 412