30 30 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. I Werkelijk bedrag. Werkelijk bedrag. Art. Lasten. Baten. Art. Na wijziging. Oorspronkelijk. Na wijziging. Rente van het kapitaal 16.328,57 16.300,— 29.550,— 20.850,— 14.315,— 14.311,58 Hypotheekrente I. Rente in rekening-courant 127,38 130,— Memorie. 1.500,— Rente in rekening-courant 11. Rente van door geldnemers bij het Fonds gedeponeerde gelden 111. Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. Rente uit anderen hoofde III. J, Rente uit anderen hoofde IV. Memorie. Memorie. Door geldnemers betaalde kosten van schatting en onderzoek Memorie. Memorie. IV. V. Kosten van schatting en onderzoek enz, Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. Vergoeding voor vervroegde aflossing V. i Algemene onkosten VI. 1,25 50,— 50,— 2.660,— 2.730,— Boete voor te late betaling 2.721,06 VI. Verlies bij executie VII. 13,35 Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. Vergoeding van onkosten door geldnemers VII. ,7 Diverse lasten .'III. Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. Diverse baten VIII. Afschrijving op dubieuze debiteuren IX. 5.350,— 16.470,55 Totaal der lasten 16.480,— 29.600,— 17.045,— 30.360,— Totaal der baten 17.032,64 Batig saldo 562,09 565,— 760,— Nadelig saldo >7 17.032,64 17.045,— 30.360,— 30.360,— 17.045 17.032,64 III. Rekening Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. Uitgaven. Werkelijk bedrag. Inkomsten. Werkelijk bedrag. Art. Na wijziging. Oorspronkelijk. Oorspronkelijk. Na wijziging. 1. Gesloten hypotheken 5.400,— 5.400,— Memorie. Memorie. Opgenomen kapitaal I. II. I Geldleningen onder tweede hypothecair verband ingevolge de Rijksfinan- irwröTA tzv.- 1 II. cieringsregelingen ter bevordering van de bouw van woningen Memorie. 5.400,— 5.400,— Ill. Teruggave aan geldnemers van door hen gedeponeerde gelden Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. I1V. Aflossing van kapitaal Memorie. Memorie. 10.000,— Door geldnemers gedeponeerd 10.275,— III. 10.275,- V. Overboeking naar nieuwe dienst 10.275,— 10.275,— 10.000,— Memorie. Aflossing op hypotheken Memorie. IV. Memorie. Memorie. Overboeking van de vorige dienst V. 15.675,— Totaal der uitgaven 15.675,— 10.000,— 10.000,— Totaal der inkomsten 15.675,— 15.675,— 10 11 NOODHYPOTHEKENFONDS. II. Rekening van baten en lasten over 1951. Uitkering door de Gemeente van Rijks voorschotten voor het verstrek ken van geldleningen onder tweede hypothecair verband krachtens de Rijksfinancieringsregelingen ter bevordering van de bouw van woningen De administrateur, A. ARINK. Oorspronkelijk. 11. van kapitaalsinkomsten en -uitgaven over 1951. Gezien De directeur, W. D. BOLL.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 413