I I I I i I 30 I H ui i U55S5|55555555S555555555A^§i|<l|ii Hf I J r s 228S2888R88888a£88S32£ss8§5395S5!?g§8£ O O O. O O' O O. O O. O O O OOO O. O OOOO O O. O O O O O O O O OOO O O O -— w—r*-< r““ *-M wM '-■“ V“« v*^ 16 I ii s? 8 8 ’'T q 5 ^5 N Hl ï?i^g«iï3P5«E8sSg^EO^s,RS5gssg I I I I a I I I I I I I K I I I I I I I 1.1J J. 11.1.1.1.1.1.1. L L 1.1. L 8gSS'RSSSS<S^'?S^88§S§^SSS§|S?88 g|82S I I S S 1.2 5 8 3 q q S q je 3 S q q 8 3 q q 58 1. q 5 q 8 S q q 5 5 q S n n n n n X -; 'J I 18 !838S$SS£88S5!3:2S33 151888888 1 I I I. I I. I gsEREX^^^ ssss8s!s^K^gs^gfg3=ï^gss~ssÊ®S5Eg 2 1 ca 3 5 3 8 3 3 8 2 8 8 S 8 8 8 3 2 g S 8 8 z a 2 !2 2^ 2 S 8 8 3 ^288885583 “>5S3S£S£38S£3:£Sz8S;^85Z?;8 Z-. fc o 3-i VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. m O' - •o ti 0 •o I O oo cm cm 3 O oo cc R N q Tt - un c (N >r -- N oo rr tT 'S o' iri cc - rir-Tj-Tj-TW’tN^O'O XO rn oo O\ 04 C*-| O' O' tT 00 O' »o 00 a5 CD J O "O “O ■z E _o -*^ <S1 “O -O Q “O O O -p 0 <V .E -Q E o s 0 rj cm-rn xr cq en r-i ~~cM'—-~Hcm-“-— r4 H rt Tt C'i r~’ r4 ^r^v^Tj-ininr^^ei x ■s Q c rt ca 5 c 5 I* O r^ i* gT ’-*' o' O r-^ c<T o\ t*^ rT ’--^ oo m o oo oo^ rT >o r4 c _a. <-, m I v~i ir, n rn r~' O O 't (N ’J r C' Tf n (N n N "t >ci <c o x o q o o q q (N q q q q q q q n v~i x x o O' o x o ri ri n o- rn ri x c ir' m O cc r' O 'O 04 CM rqr4<N(NCMfNr4CN<N ■o S’ 5 trjTt O T) N OX rJsD N ir, tn Ti O f.x n ’t O O ’t Orf XOOOO O ri T rf X O C O \o \C N O r' T N Tf t, CM 1 O m O m r- tj- o O oo ->c 5 <n q q <n O' O r O oo O oo q \O oq q q oo so >Z rn vn só rM rn O rq sD <q «Z oc vn* <n <N --' r; CM r- C> rq e4 rn C ri CM TF en TT Tt Tt I 60 t H

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 417