I I 31 I I I ƒ2.190.047,50 251 aanvragen voor 65.750,— 54 999 ƒ1.631.666,25 13 734 aanvragen voor 3.374.983,43 13 985 aanvragen voor ƒ3.440.733,43 meer f Totaal 11 598 leningen voor ƒ2.690.128,43 Transporteren 6 488 aanvragen voor 1.283.615, I Effecten Goud en zilver Linnen en wollen goederen Diversen Totaal gemiddelde Effecten Goud en zilver Linnen en wollen goederen Diversen Totaal Deze cijfers waren in 1950: Effecten Goud en zilver Linnen en wollen goederen Diversen Effecten Goud en zilver Linnen en wollen goederen Diversen 205 22 448 17 902 3 706 5 902 5 086 74.870,17 72.894,98 237.081,25 166.025,— 155.275,— zodat werden uitbetaald f 121,80 131,52 138,79 117,09 157,— 191,66 199,46 214,35 219,59 231,94 ingekomen zijn in 1951 1950 45,85 14,94 22,84 29,66 i -- 1.029.460,25 267.494 334.712,— In 13 gevallen werd door de Politie beslag gelegd op een onderpand. In 2 van deze gevallen was op 31 De cember 1951 nog geen beslissing genomen. Totaal zodat een verschil is aan te wijzen van meer Tot. 1 612 voorschotten ten bedrage van 165.795,04 tegen 1 431 voorschotten tot een bedrag van f 139.130,93 in 1950; derhalve 181 voorschotten meer tot een hoger bedrag van f 26.664,11. Op 1 Januari 1951 waren in behandeling van het vorige jaar §5. LENINGEN. Verstrekt werden in 1951 I i'' Afgewezen en ingetrokken werden 2 091 aanvragen voor f 666.995,—. Op 31 Decem ber waren nog in behandeling 296 aanvragen voor 83.610, - 2 387 aanvragen voor f 750.605, In 1950 werden verstrekt 9 581 leningen tot een bedrag van f 2.103.884,zodat er een verschil valt aan te wijzen in aantal van 2 017 meer tot een hoger bedrag van f 586.244,43. Het gemiddelde bedrag per lening sedert 1942 be droeg: in 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 828 voorschotten ten bedrage van ƒ290.024,33 tegen 843 voorschotten ten bedrage van f 277.890,46 in 1950; derhalve 15 voorschotten minder tot een hoger bedrag van f 12.133,87. In 1951 werd in 362 gevallen aangifte gedaan, dat het beleenbewijs was verloren of op andere wijze in het ongerede was geraakt. Op regelmatige wijze zijn deze beleningen afgewikkeld. De Commissie van Advies, bedoeld in art. 22 van het Bankreglement, vergaderde in het verslagjaar 26 maal. In behandeling van het vorige jaar waren: 115 aanvragen voor 21.310, ingekomen zijn 6 373 1.262.305, 14 694 f 558.381,25 De gemiddelde beleensom per belening bedroeg: 1951 f 48,42 18,21 24,82 31,42 II. Verdelingsvoorschotten. Er werden uitbetaald in het 1ste kw. 377 voorschotten ten bedrage van 37.415,25 2de 398 41.253,64 3de 423 43.545,58 4de 414 43.580,57 I. Vernieuwingsvoorschotten. Er werden uitbetaald in het 1ste kw. 207 voorschotten ten bedrage van 68.934,07 2de 3de 4de - 26 154 1.266.541,50 23 804 433.519,— 19 735 489.987,— VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CREDIETBANK Bedrag. 69 693 Tot. 99 2 210 206 14 649 99 99 99 73.325,11 99 99 99 Art. 20, 4e alinea van het Bankreglement. C. Leningen op schuldbekentenis. A. Leningen op onderpand. Aantal leningen op onderpand. Art. 20, 1e alinea van het Bankreglement. Art. 22 van het Bankreglement. B. Voorschotten op pensioenen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 419