i I 1 1 I I J i i 1! I li I 1 11 I* H r 1 hh c S H S •2 ‘5 g 31 g i I 1 j li 1 5 5 i _s I i t aS 1 i sssss I i I i I s I 11 3 5 I. - s g - - o 1 - ft 5 "5 1 s 3 I H 2. “S I is S g s g S 5, 5 s I a .8 L g uo S882S3 s L L°. 1 3 II “88”88 3 Sg 4> O 11 “1 0-° w OX) §§3K«3 3 I. S 1 8 o Ié I I IL LIL L s© ©"oo© 00 r- s— tj- tj- Os co in Cs—vs co 00 co’ 00 eninro-'tmr- cm co Tt m s© 00 ^8^=38 S3 12 I I I L L® L L m" sc" 04"os"cMr- O' O' 0- 00 CMI Xt S© t"~ O', co O' xf O' 00 Xt o S© CO OC T O t s; O c f J 53 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CREDIETBANK. V», s t s J s 5 oo O' '*-> S 5 s 6 CO co oo a 3 ti X3 ab - x 00 3 5 •g 3 5 -Z ctf 3 cj eè a •o 5 •8 ■-> CQ E ~Z 3 CU Ö0 a ■8 5 5® I ti •8 o S3 ei cS •8 u CD O H •5 g S3 ■o ro (X) g a i s fc H co cm’ cm’ os rS CM I/) co <75 Q "n a> o u "e Q 't -r x CM <O CM d MO O ’H 8 S 8 a 2P a> c 0 3 _8 a ■s u 8 Q. "B 73 c? CM m R oo co oc 8 -O E S a> O 8 a. •E. s CD «V E .E "0 "O S ’n 8 04 CM CM CU os cm CM CO O© 04 CM oo s© CM co OC 04 I C Tt co s© lO^ X om o 00 F"- VS CM 00 cm co s© co 04 00 O- 00 OS CO z^-x a> ■T> c I O) _2 _Q _O I O 04 oc «n c TJ- \O 00 MS Tf CM SO CM CM °O^ OO^ o" o) 04 st CO co CM CM CM CM I O vi ir> I S 04 3 sO CO O' d d oo <o o 5s CO \C m V) Q SO co <O CM O V~) CM O rt OO O Tt CM CM CM CM co CO V) OOCOOOSOOOTj- \D O co v) rfr in --lost st - i OO CM in Ox 04 SO s-CM CM o - st O) O\ X) O- CM OO O' Tf co st 0)01 IO 'OO I NstO-st O' O> V-) Os 00 co O- 04 \D O- O-, e4 sO in R R R R I oo »n rn I os OS O' oo r- so m m os Ol Tt I O1 Tf r- I O' O'. O' r- s© cm oo •R g •a ■3 O'C - <N 5 tK xc - r O' co co O' Os s© »n Os s© os s© st O, st O st O' cm co tj- m s© 4) 3 E •g 1 5 QX I u 2 E ■8 ■- M E o 5^ \c r~ <n -t r~ -X't o n - <4 oo* \o oo <n vo -f -t rr >n S© t"- OO O'. »-■ ■sf st tT rf in m i Os Os Os O' Os Os sor-ooos© Tfr Tfr Tf rt in Wl OS Os Os OS OS O'. w—r-H r— ■5 t-2 so cm cn in m m cm cm cm cm R R R R R <n Os Tf v-» OO CMOOCMCM SO m M- r~ m in so oo os s— CM* cn o© Tf >n in 5 "c SJ os cm cn cn r- - oo CM CM 00 04 F" OO I I m m f Os" 1 §3 Tt 04 m m 2 lg ■o c O I <om I ‘C. L L oo F"-" co as cm s©©Tt-«nsos?r OS CM 00 Os OS O; rt v-4 oo’ r~ oo’ oor-’-oor'-r-- i cm co m rt in d 04 1“ mTtosscxt r- ©s 04 m" »n m" xf rt oo" r< v* z. rt >r> oo r~ o co m oc co ©s R R R R R •e5 S-5 Oi I «n in I m cm l" r-~" I Tf m 04 Tt s© oi O' r- co co os cm in »n xt co s© s©" in" rf" tn" os' 7 5 c S g I 1 I m 'ox, 10 J co in s© s© in u-T gssggg Tt Tf \o cr\ -nr'.Tf't J c S 00 5 o i 5 5 J r-" r-" co" uo 00 so" co in <n Tt tj- co co co eo R R R R R tn >n m 1 r- o- m »n cm >n so Tf" Tf" r-" Os vs r- r- -«fr vs in xt «n O' 00' cm’ xt Os S© 00 CO Tf CM S© co r- 00 cm O' 04 CM vs o r-’ co 00 xt s© CO - CM CM xt 04 04 CO Xt .2 •g o o X ti a ■8 I .§3 c *S o o co xf r~ co co 04 of r~ 00 in tn Os s© in CM xt 1 £00 322 73 c c 2 O X ca m xt os os O' cm OOCh’—'O'O'’”" m co co r- cm VS 00 CM S© 00 xt (M i m ol CM I «n m I o- cm S© -._ r- oc m cm co s©

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 423