32 VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING 4 1 II. Aantal personen dat in 1951 uitkering ontving, gesplitst naar de voor naamste beroepsgroepen. I. Aantal personen dat uitkering ontving krachtens de Overbruggings- c.q. Sociale bijstandsregeling per maand over de jaren 1948 t/m 1951. Personen 5000 5000 - 4000 4000 3000 - 3000 - 2000 2000 - 1000 1000 -1951 -1950 -1949 1948 Bouvrvakarb. Personen - 1400 1400 - 1200 -1200 -1000 800 - - 800 - 600 600- - 400 400- - 200 200 - •u o Z u a Hotelpers. huis bediende e.a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 429