n I i I i I I l« 32 lil 6 VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING pet pet Overbruggingsregellng Sociale bijstandsregeling 90- -90 Aant. uitkeringen -80 80- J Bedr. d. uitkeringen 70- - 70 in pet van totaal -60 60- 50- -50 40- -40 30- -30 - 20 20- 10- -10 Kostwinners Thuisinwonenden Kostwinners Sociale bijstandsregeling Overbruggingsregellng pet pet Sociale bijstandsregeling Overbruggingsregellng - 90 90 - - 2,5 Aant. uitkeringen 80 - - 80 80 - 70 - - 2,0 - 70 70 - 60 - - 60 60 - -1,5 50- - 50 50 - 40 - - 40 40 - - 1,0 30 - - 30 30 - 20 - - 20 20 - - 0,5 - 10 10 - 10 - Aant. uitkeringen, 3 Bedr. d. uitkeringen Georganis. Ongeorg. Georganis. Ongeorg. Kostgangers en allee nwonenden Georganis. Ongeorg. Kostgangers en alleenwonenden Bedrag der uitkeringen 100.000 Georganis. Ongeorg. Aantal uitkeringen x10O0 Bedr. d. uitkerin gen* in pet van totaal I I IVb. Aantal uitkeringen en I I I bedrag der uitkeringen krachtens de Overbruggings- c.q. Sociale bijstandsregeling aan de onder scheiden categorieën werklozen in pCt van totaal. Vb. Aantal uitkeringen en bedrag der uitkeringen krachtens de Overbruggings- c.q. Sociale bijstandsregeling aan ge- organiseerden en ongeorganiseerden in pCt. van totaal Va. Aantal uitkeringen en bedrag der uitkeringen krachtens de Over bruggings- c.q. Sociale bijstandsregeling aan georganiseerden en ongeorganiseerden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 431