34 170 5.2 pCt 7.2) 19 0.6 5.4) 224 6.9 3.252 100pCt(100) 3.2 6.0) 98 9.6) 358 11.6 3 079 100 pCt 100) 4 De tussen haakjes geplaatste percentages hebben be trekking op 1950. Van de 9 145 steunpartijen, die in 1951 één of meer uitkeringen genoten, ontvingen 4 535 partijen geduren de het gehele jaar ondersteuning. De overige 4 610 par tijen werden slechts gedurende een deel van het jaar ondersteund. De tussen haakjes geplaatste percentages hebben be trekking op 1950. 454 14.0 (13.1) 981 30.2 (29.6) 25 45 0.6) Onderstaande cijfers tonen het verloop van het aan tal ondersteunde bejaarden sinds de inwerkingtreding van de Noodwet Ouderdomsvoorziening. 5 1.5 1 118 1 083 1 025 868 676 331 374 392 360 284 286 319 313 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 114 101 619 20.1 Het aantal ondersteunde oudelieden (65 jaar en ouder) bedroeg op: 1 Januari 1951 in totaal 2 602 44,15 pCt van het totale aantal ondersteunden) 31 December 1951 in totaal 2 770 45,66 pCt van het totale aantal ondersteunden). 144 154 5.0 3.7 3.8) 3.3 2.0) (19.0) Gedurende 1951 ontvingen 312 ondersteunden naast de uitkering van de Dienst tevens een uitkering van een andere instelling van weldadigheid. Het verloop van deze zgn. „meervoudige” ondersteuning sinds 1939 is als volgt: 649 19.9 (20.4) 0.5) 755 23.2 (21.8) In de loop van 1951 werd aan 2 496 partijen vaste ondersteuning toegekend, terwijl aan 756 partijen uit sluitend noodvoorzieningen werden toegestaan. De aanleidingen waren als volgt Overhjden van het gezins hoofd of ander lid van het gezin Gedwongen of vrijwillig ver trek van het gezinshoofd Ziekte of ongeval Werkloosheid (niet door ziekte of ongeval en uit gesloten van de Overbrug- gings- of Sociale Bijstands- regeling) Zwangerschap of bevalling Ouderdom Niet te rubriceren aanlei dingen In de loop van 1951 werd van 2 323 partijen de vaste ondersteuning ingetrokken en van 756 partijen de nood voorziening. De redenen waren als volgt Werkaanvaardingdoor de on dersteunde of een gezinslid 1 421 46.1 pCt (49.4) Werkweigering Fraude. Overbrenging naar Sociale Bijstandsregeling Uitkering Noodwet Ouder domsvoorziening Overlijden Opneming in ziekenhuis, ver zorgingshuis, e.d Huwelijk of aangaan van concubinaat Alimentatie is voldoende Niet te rubriceren redenen 4.7 2.8) 5.3) VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Ondersteunde niet-Nederlanders. Aantal in ondersteuning per Nationaliteit. 31-12-51 1-1-50 1-1-51 1-1-49 2 1 1 1 74 Totaal 140 142 146 110 99 99 99 Duur der ondersteuning. 0.7) 1 2 1 1 1 4 1 2 7 1 37 2 1 1 4 1 75 1 1 1 4 2 1 1 2 40 2 1 2 3 1 78 2 1 1 1 1 6 2 36 2 2 3 2 13 1 1 2 0.8 5 1 28 1 1 60 Belgische Chinese. Duitse Engelse Franse Hongaarse Italiaanse Indonesische Letlandse Lithause Luxemburgse Oostenrijkse. Poolse Roemeense Russische Tsjechische Yoegoslavische Zuidafrikaanse Zwitserse Staatloos Aantal. Jaar. Ondersteunde ouden van dagen. Meervoudige ondersteuning. Aanleidingen tot ondersteuning. Redenen van steunintrekking.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 451