34 ’s-Gravenhage, Mei 1952. 14 Si Namens het Bestuur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen, C. H. P. W. v. d. OEVER, Voorzitter. H. THIERRY, Secretaris. Plannen zijn in bewerking tot uitbreiding van het verzorgingshuis Laan van Meerdervoort 112 met het aangrenzende pand Laan van Meerdervoort 110, dat inmiddels door de Gemeente voor dit doel is aange kocht. De Directeur, W. C. A. RIEM VIS VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 461