i 34 2 15 i - VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Ambtenaren. Werklieden. Totaal. Vast. Vast. Vast. Tijdelijk J Vast. [Tgdelijk. 1 2 1 30 3 22 615 40 41 618 44 1 1 94 797 818 Totaal 1951. Totaal 1950. 907.134,71 17.755,47 5.411,11 930.301,29 836.533,21 5.702.061,35 184.434,66 33.085,60 5.919.581,61 5.417.135,41 833.363,83 13.819,57 8.474,78 855.658,18 866.344,93 Netto uitbetaald in 1951 24.610,82 5.063.923,43 ƒ4.340.479,46 j 160.847,81 Netto uitbetaald in 1950 49.463,21 4.550.790,48 Aan restituties, bijdragen en verhaal inzake ondersteuning ontving de Dienst uci stcuimig, ui cuwavuung van een ev wekelijkse ondersteuning, geschiedde KA IC IA111 1951. 1950. 3.547,73 f 855.658.18 Restituties, bijdragen en verhaalde steun3) Bijlage 1 (Zie blz. 1) PERSONEEL. Stand per 31 December 1951. 29 28 25 17 2 29 8 10 Gewone ondersteunden. 2 19 3 6 4 4 1 1 f 14,98 14,74 7.098,91 159.580,28 29 8 10 29 28 25 17 2 Politieke delinquenten. 1.046,30 26.628,19 2 20 3 6 4 4 1 1 1 4 1 5 Tijde lijk. 1 6 5 3 1 1 204 286 78 47 14 34 44 35 29 2 22 273.403,26 4.307.198,94 1 1 200 299 193.901,12 7.076,97 79 46 22 1 1 201 264 1 1 202 266 18 38 1 33 42 33 31 2 29 Voorlopige ondersteuning') Wekelijkse ondersteuning2) Steun van bijzondere aard (zie bijlage 3 blz. 16) ƒ4.868.697,52 i 170.615,09 Totaal 1951. Totaal 1950. Bijlage 2. (Zie blz. 6) ONDERSTEUNING INGEVOLGE DE ARMENWET. Militaire dienst. Gedet. bij ---andere D. Vast. Vreemdelingen en staatlozen. 280.327,85 4.708.952,47 272.182,64 4.522.744,— Directeur Administrateur Sociaal-technisch personeel Administratief personeel Personeel voor algemene en huishoudelijke diensten Werkplaatsen voor Blinden c.a. Technisch personeel Verzorgingshuis: Westeinde 58 Morsestraat 9 Laan van Meerdervoort 112 Tehuis voor Kinderen Gezinshuisvesting Gezinsverzorging week Tengevolge van inhoudingen netto uitgekeerd steun bedrag per party per week Tjjde- lijk. 15,59 15,17 3) Restituties, bijdragen en verhaalde steun. gedurende 1951: ingevolge minnelijke schikkingf 458.554,47 ingevolge rechterlijke uitspraak116.194,23 uitkeringen krachtens de Noodwet Ouderdomsvoorziening 76.383,66 gedeclareerd aan de Dienst voor Maatschappelijke Zorg we gens in vorige jaren betaalde uitkeringen aan oorlogsslacht offers gedeclareerd aan andere Gemeenten wegens vestiging te ’s-Gra- venhagc gedeclareerd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken be treffende uit het buitenland gerepatrieerden J) Voorlopige ondersteuning. Betaling van voorlopige ondersteuning, in afwachting van een eventuele toe kenning van periodieke wekelijkse ondersteuning, geschiedde in 1951 in 15.579 gevallen, tegen in 1950 in 15.191 gevallen. 2) Wekelijkse ondersteuning. Gemiddeld toegekend steunbedrag per partij per

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 462