I I 34 ft 16 1.429,40 102,60 I II VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Bijlage 3. (Zie blz. 6) bijzondere aard. Totaal 1951. Totaal 1950. 115.572,38 J» 99.559,24 105.211,90 2.051,94 95,22 107.359,06 17.755,47 836.533,21 Totaal 907.134,71 5.411,11 ƒ930.301,29 In natura. In contanten. Totaal 1951. Totaal 1950. Diversen. Terugontvangen Overgebracht naar andere Hoofden Afgeboekt Te vorderen per 31 December 49.547,70 6.194,27 80.154,63 135.896,60 124.065,85 Bijlage 4. (Zie blz. 6) Verstrekkingen bij wijze van voorschot. w n n w n n Te vorderen per 1 Januari Verstrekt Gewone ondersteunden. Heelkundige en orthopaedische instrumenten. 783.211,71 3.333,14 3.835,69 11.542,27 7.520,72 1.179,75 6.340,97 146,70 6.378,11 3.920,40 15.977,50 27,50 3.333,14 3.989,19 11.802,33 3.721,60 2.539,73 16.437,61 4.786,44 2.375,60 27^50 49.921,03 373,33 807,75 I 1.524*30 147,25 2.209,40 124.065,85 84.308,51 127.463,38 79.796,49 207.259,87 65.164,66 volgno. 1c le 2 2 50.004,21 83,18 15o’— 256,03 3*50 4,03 ^90 390,37 27^66 44,75 Vreemdelingen en staatlozen. Politieke delinquenten. ƒ431.863,04 25.452,10 443.509,97 26.362,45 21.402,91 148.035,81 19.444,21 118.758,71 2.569J6 157,26 976,93 Steun van 142.589,08 58.161,74 50.185,41 3.044,51 Winteruitkering Kerstuitkering Kerstgave in natura Meubilair, ligging, dekking, kleding en schoeisel Reisgeld, verhuis- en transportkosten Verstrekking van melk t.b.v. kinderen Vergoeding aan niet-ondersteunden i.v.m. pre mieverhoging vrijwillige ziekenfondsverzeke ring Baden Compensatie-uitkering Diversen 1.887,46 10.667,90 208.374,36 66.422,09 Pi 71.992,98 70.596,10 137.967,37 13.901,52 6.378,11 I 3.891,84 I 15.542,38 27,50 139.958,18 4.061,58 84.427,34 731,16 53.229,92 3.225,71 12.555,36 5.034,64 141.952,27 1.994,09 385.801,31 25.117,95 14.742,17 142.325,57 15.900,73 123.197,76 142.095,21 4.127,84 83.696,18 3.541,55 143.941,75 Afd. A, Hoofdstuk III, Lasten Premiën Soc. Wetgeving Handelsgeld, gereedschappen, enz. Losse giften Zieken- en dieetvoedsel Afd. A. Hfdst. V, Lasten, vlgno. Ig 105.616,40 Afd. A. Hfdst. V, Baten, vlgno. Ig 404,50 10.217,53 21.402,91 A'l CM 1 19.139,70

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 463