I I L |s i 5-g 1. II I “■8 w 5-ë P| 34 It II II -I Mi 4l 2 f f 17 f 1 1 g 8 g f f f f I J Q. O i! •O 3 sf 55 583 I °-s 55 e l:i 4Ï 1 325 I 3 Ï8 55 12 I VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Gem. Verzorgingshuizen. 291 293 155 4 54 793 587 2 489 248 9 2 117 15 18 4 Aanwezig per 1-1-51 293 291 155 54 4 4 2 15 Opgenomen in 1951 49 49 19 195 689 242 5 6 342 340 174 249 4 1 105 1 180 502 14 4 112 21 Totaal verzorgd geweest 56 45 22 692 313 3 1 851 17 Ontslagen of overleden 286 152 4 792 4 633 Aanwezig per 31-12-51 4 93 857 106 304 107 621 295 094 226 075 809 478 Aantal verzorgingsdagen 194 452 1 460 1 460 532 1 519 3 511 291 295 154 68 4 808 619 533 257 2 218 4 1 4 10 311 317 323 100 365 267 171 177 165 187 108 197 167 bijdragen betreffende de Gemeentelijke verzorgingsinrichtingen. Westeinde 58. Morsestraat 9. Totaal 1951. Totaal 1950. ƒ178.288,13 ƒ161.487,20 128.475,23 ƒ149.415,25 617.665,81 507.332,52 3.196,— 4.303,01 5.905,66 Cr. 57,21 13.347,46 18.045,24 1.143,90 6.777,35 1.533,35 1.355,— 10.809,60 11.485,20 99 J, 99 4.706,— 4.706,— 4.380,— 99 99 99 99 99 1,68 1,50 2,29 5,98 2,09 1.74 395.171,93' f f 150.325,46 f 161.595,04 f 83.251,43 f f 359.045,22 99 24 966 190 59 I Bruto-kosten Bijdragen1) Netto-kosten Bovendien politieke de linquenten Bijlage 5. (Zie blz. 6) Totaal aantal verzorgden.1) ƒ377.142,39 198.854,26 3,55 1,87 3,70 2,20 4,72 2,43 Pletterij- straat 66. 4,10 2,01 3,63 1,89 6,44 0,83 ƒ1.061.420,38 554.087,86 oó tn •o Laan van Meerdervoort 112. Cs S 99 99 3 .2 597 I JIJ Gedeclareerd i.v.m. verzorging oorlogs slachtoffers Gedeclareerd i.v.m. verzorging van vreem delingen Gedeclareerd i.v.m. verzorging gezinsleden van pol. delinquenten 793 i 312 ƒ398.647,17 237.159,97 I 569 S3 Ö-5 HH ƒ1.211.228,23 593.562,42 Netto-kosten per verzorgingsdag 1) In de bijdragen zijn begrepen: Ontvangsten wegens Noodwet Ouderdoms voorziening Zie Afd. A. Hoofdstuk VI, Recapitulatie der Baten en Lasten. Gemiddeld aantal ver zorgingsdagen per ver zorgde ƒ265.265,01 136.789,78 Gemiddeld aantal ver zorgden per dag "3 Bruto-kosten per verzorgingsdag Bijdragen per verzorgingsdag. Aanwezig per 31-12-50 O vergeboektnaar- andere codes <4 365 I I 0 In de part, inrichtingen, de rusthuizen en de pleeggezinnen zijn de N.O.S. en I.G. gevallen buiten beschouwing gelaten. 170.173,66 20.758,41 491 Bijlage 6. (Zie blz. 6) Kosten en 756 1 JJ «J I 260 9| 2 113 I 999 249 i 14 253 2 261 295 56 203

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 464