a 34 i f I 7 \f f f f 18 f 3,30 I <5g ra VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Aantal. Bijdragen. Netto-kosten. Kosten. 154.394,12 117.499,40 109.816,04 5 325 70.600 i 8 394,10 3. Kinderen B. In particuliere rust en verzor- 270.502,29 5 189.520,62 460.022,91 ƒ4,13 171.523,09 651 111.316 8 872,09 529 83.136 1 180 194.452 5 7.202,20 18.261,81 ƒ3,75 11.059,61 8.710,75 21 4.868 8 275,98 8.986,73 6.067,95 6.067,95 11 12 277,43 277,43 ƒ4,16 12.733,35 35.156,19 59 11.510 47.889,54 1950 1951. 59 f 3.307.518,22 ƒ3.178.128,68 99 325.251,91 999 785.274,82 99 99 99 99 per so nen. 319 162 ver- zorgings- dagen. 9 10 9 10 9 10 99 99 99 3,13 2,44 601.076,68 126.255,78 1.971,23 6 7 6 7 6 7 99 99 28.059,74 18.632,24 182.523,92 34.481,17 In de bijdragen begrepen wegens ont vangen uitke ring Noodwet Ouderdoms voorziening. 99 99 593.248,42 90.403,22 310,33 19a, 20a, 21a 19b, 20b, 21b 19c, 20c, 21c 99 99 99 Ge middelde kosten i per dag. 22 19e, 20e, 21e 19d, 20d Lasten Afd. A. Hfdst. III, volgno. ƒ3,07 /3,5i_ 3,91 99 ƒ4,04 67.225 21.764 502 93.857 99 99 224,207,29 318 682 1 325 65.531 89.944 226.075 187.889,44 174.718,36 480.107,20 110.210,14 291.592,05 232.720,11 99 99 172.395,18 99 \f 57.751,59 f 2.078.922,06 24.460,30 390.784,35 C. Bij particulieren 1Oude lieden 2. Gebrekkigen en maatschap pelijk ongeschikten 3. Kinderen D. Ontspanning E. Vergoeding voor onbezette bed den F. Verzorging van vreemdelingen en staatlozen G. Verzorging van politieke delin quenten Totaal 1951 Totaal 1950 gingshuizen 1. Oude lieden 2. Gebrekkigen en maatschap pelijk ongeschikten 3. Kinderen A. In particuliere inrichtingen 1Oude lieden 2. Gebrekkigen en maatschap pelijk ongeschikten ƒ2.155.163,22 14.976,15 408.075,16 210.583,66 53.H3.41 281.958,88 ƒ3,00 Bijlage 8. (Zie blz. 7) GENEESKUNDIGE ARMENVERZORGING. Door de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen betaald: Bovendien: 1951 1950 Vreemdelingen en staatlozen f 13.647,92 19.268,54 Politieke delinquenten1.363,30 3.960,05 3,53 ,,2,50 ƒ3,22 f 10.779,32 ƒ1.860.353,56 ƒ1.580.034,93 60.171,13 287,49 330.960,91 21 3.511 3 087 529.405 2 7361 478.882 Bijlage 7. (Zie blz. 6) Kosten en bijdragen betreffende verzorging buiten de Gemeentelijke inrichtingen. i Si 43.337,30 50,267,— 247.998,42 Ziekenhuizen Barakken (besmettelijke ziekten) Sanatoria (t.b.c.-patiënten) Verpleging van vrijwillig verzekerden, voorzover niet gedekt door de herverzekeringspremie Kosten van penicilline, streptomycine en para-amino-salicylzuur Vervoerkosten 265.080,78 Cr. 287,49 f 454,313,91 271.893,52 ƒ3,85 231.226,74 224,985,36 728.105,62 I i 8 6.379,87 ƒ1.206.509,84 ƒ1.067.015,47 4.399,45 j 653.843,72 f 513.019,46

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 465